Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Порядок подання документів у 2019 році

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра (іншої спеціальності), особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

  1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (бланк заяви формується в університеті).
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього.
  3. Медична довідка за формою 086-о(обов'язкова ! Ми - харчовий ВНЗ).
  4. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см.
  5. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації).
  6. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право).
  7. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
  8. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних).
  9. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

 

Копії документів без пред'явлення оригіналів не розглядаються.

 

Зарахування на навчання на бакалавра за відповідною спеціальністю проводиться за конкурсом після успішного складання вступного випробування з фаху.

Зарахування на навчання на бакалавра за умови зміни спеціальності проводиться за конкурсом після успішного складання додаткового вступного випробування, а також вступного випробування з фаху.

Додаткова інформація:

Порядок подання документів у 2019 році

Контактна інформація приймальної комісії

Правила прийому у 2019 році

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка