Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Мікробіологічний контроль - запорука успішного бізнесу!

Про процеси первинного та вторинного забруднення сировини на етапах виробництва, заходи з контролю рівнів цього забруднення, урахування умов та термінів зберігання сировини та продукції на етапах її виробництва, забезпечення мікробіологічних показників безпечності сировини та готової продукції здобувачі-біотехнологи 4 курсу дізнаються з дисципліни "Мікробіологія, санітарія, гігієна виробництв з основами НАССР".

Одним з ключових моментів курсу є ознайомлення студентів з методами мікробіологічного контролю виробництва продукції на етапах технологічного процесу. Це дає змогу майбутнім фахівцям впливати на санітарний стан виробництв і забезпечувати випуск безпечної екологічно чистої продукції.

І вже вкотре на лекцію з альтернативних методів мікробіологічного контролю нами запрошено начальника відділу промислової мікробіології ТОВ «УКРБІО» Артема Слободянюка. Студенти не тільки дізналися про хромогенні середовища, що використовуються при виявленні різних груп мікроорганізмів, але і побачили сучасні автоматизовані лабораторії контролю якості продуктів, ознайомилися з новітніми методами мікробіологічного контролю. А саме головне дізналися, як знаннями можна заробити кошти!

Щиро вдячні пану Артему за проведення такої цікавої і пізнавальної лекції!!!

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Взаємодія зі стейкхолдерами Мікробіологічний контроль - запорука успішного бізнесу!