Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Гриценко Наталія Анатоліївна


Асистент кафедри, кандидат технічних наук.

У 2008 р. закінчила з відзнакою магістратуру Національного університету харчових технологій (НУХТ) за спеціальністю «Біотехнологія біологічно активних речовин». Упродовж 2008-2012 рр. навчалась у аспірантурі НУХТ і восени 2012 р. достроково захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія) на тему «Розробка технології поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii К-8» під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Тетяни Павлівни.

У 2010 р. стала лауреатом Третьої премії конкурсу на кращу наукову роботу на тему «Зробимо Україну енергоощадною», проведеного Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми.

Працює на кафедрі біотехнології і мікробіології з 2008 року. Є співавтором 50 тез та 13 статей у наукових журналах, у тому числі 1 – у міжнародному журналі, 1 – у журналі науко-метричної бази SCOPUS, 6 – у журналах інших науко-метричних баз. Співавтор 6 патентів України, у тому числі 2 – на винахід і 4 – на корисну модель.

Проводить лабораторні і практичні заняття з дисциплін:

• Загальна мікробіологія і вірусологія;

• Промислова технологія лікарських засобів;

Сфера наукових інтересів: інтенсифікація технологій поверхнево-активних речовин мікробного походження.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Гриценко Наталія Анатоліївна