Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тетеріна Світлана Миколаївна


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2008 року.

У 2004 році з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій та отримала повну вищу освіту відповідно до ОКР «магістр». Кандидатську дисертацію на тему «Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки» захистила у 2008 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації брала участь у розробленні галузевих технологічних інструкцій із застосування дезінфекційних засобів “Жавель-Клейд”, “Біодез-Р” та “Каморан” для проведення знезаражувальних заходів на підприємствах цукрової галузі. У 2015 році успішно підтвердила вчене звання доцента.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія галузі» та «Технічна мікробіологія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання, а також «Технічна мікробіологія» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна форма навчання.

Здійснює керівництво курсовими та дипломними проектами і науковими роботами студентів та магістрантів, зокрема протягом останніх років під її керівництвом було підготовлено роботи, які увійшли до ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 2014/2015 н.р. – за напрямом «Експертиза харчових продуктів», 2015/2016 н.р. – за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 2016/2017 н.р. – за напрямом «Біологічні науки» (Диплом ІІІ ступеня).

Співавтор понад 100 друкованих праць, з них 30 статті у фахових та закордонних виданнях, 10 методичних праць, у т.ч. конспект лекцій та 3 лабораторних практикуми, а також 10 патентів. Особисто приймала участь у промислових випробуваннях розроблених способів на більш ніж 10 підприємствах України.

Науково-педагогічні напрямки – дослідження впливу антисептичних препаратів на контамінуючу мікрофлору буряко-цукрового виробництва; дослідження можливості застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Тетеріна Світлана Миколаївна