Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Тетеріна Світлана Миколаївна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Працює на кафедрі з 2008 року.

У 2004 році з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій та отримала повну вищу освіту відповідно до ОКР «магістр». Кандидатську дисертацію на тему «Розроблення способів дезінфекції та підготовки живильної води для екстрагування сахарози з бурякової стружки» захистила у 2008 році. Під час навчання в аспірантурі, а також після захисту дисертації приймала участь у розробленні галузевих технологічних інструкцій із застосування дезінфекційних засобів “Жавель-Клейд”, “Біодез-Р” та “Каморан” для проведення знезаражувальних заходів на підприємствах цукрової галузі при переробленні цукрових буряків та тростинного цукру-сирцю. У 2015 році успішно підтвердила вчене звання доцента.

Входила до складу організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (НУХТ, 2014-2018 рр.).

Викладає дисципліни: «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології», спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» – денна форма навчання.

Здійснює керівництво курсовими та дипломними проектами і науковими роботами студентів та магістрантів, зокрема протягом останніх років під її керівництвом було підготовлено роботи, які приймали участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт: 2014/2015 н.р. – за напрямом «Експертиза харчових продуктів», 2015/2016 н.р. – за напрямом «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», 2016/2017 н.р. – за напрямом «Біологічні науки» (Диплом ІІІ ступеня).

Співавтор понад 115 друкованих праць, з них 32 статті у фахових та закордонних виданнях, 11 методичних праць, у т.ч. конспект лекцій та 3 лабораторних практикуми, а також 16 патентів. Співавтор навчального посібника «Мікробіологія санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР. Лабораторний практикум: навч. посіб.».

Особисто приймала участь у промислових випробуваннях розроблених способів на більш ніж 10 підприємствах України та Слуцькому цукрорафінадному комбінаті (м. Слуцьк, Білорусь). Співавтор 10 технологічних інструкцій із застосування дезінфекційних засобів для цукрової галузі.

Науково-педагогічні напрямки – дослідження впливу антисептичних препаратів на контамінуючу мікрофлору буряко-цукрового виробництва; дослідження можливості застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Тетеріна Світлана Миколаївна