Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

УВАГА!!! Уточнення. Теми курсових робіт для 3-го курса

Теми курсових робіт з дисципліни

«Технології мікробного синтезу лікарських засобів» 2017/18 н.р.

БТ-3-01 

ПІБ

Тема

Керівник

Булика Наталія

Біосинтез ферменту b-галактозидаза Kluyveromyces fragilis

Доц. Слободян О.П.

2.

Видасов Назар

Біосинтез гелану Pseudomonas elodea 

Доц. Тетеріна С.М.

3.

Гончарук Аліна

Культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241для одержання поверхнево-активних речовин з високою антимікробною активністю 

Проф. Пирог Т.П.

4.

Гресько Владислав

Біосинтез лікопіну Blakesleea trispora

Доц. Красінько В.О.

5.

Гриненко Віталій

Біосинтез ферменту декстраназа Penicillium funiculosum 

Доц. Скроцька О.І.

6.

Дитиненко Вікторія

Біосинтез ферменту L-аспарагіназа Erwinia carotovora

Ас. Никитюк Л.В.

7.

Клименко Наталія

Культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 для одержання комплексного мікробного препарату з різноманітними біологічними властивостями 

Проф. Пирог Т.П. 

8.

Копієнко Дарʼя

Культивування Salmonella typhi для одержання вакцини черевнотифозної

Ас. Белемець Т.О.

9

Костенік Олександр

Культивування Bacillus anthracis для одержання вакцини протисибіркової

Ас. Белемець Т.О.

10.

Кравченко Ольга

Одержання ботулотоксину культивуванням Clostridium botulinum

Ас. Никитюк Л.В.

11.

Кравченко Сергій

Біосинтез гіберелінів Gibberella fujikuroi

Доц. Слободян О.П.

12.

Маркович Маргарита

Біосинтез продигіозину Serratia marcescens

Доц. Котинський А.В.

13.

Мілюшин Руслан

Біосинтез ціанкобаламіну Propionibacterium shermanii

Доц. Котинський А.В.

14.

Підчашук Аліна

Культивування Bifidobacterium bifidum для одержання Біфідумбактерину

Ас. Берегова Х.А.

15.

Піпоян Ліліта

Біосинтез ціанкобаламіну Methanosarcina barkeri

Ас. Берегова Х.А.

16.

Прокопенко Андрій

Біосинтез ергостериун Saccharomyces cerevisiae

Ас. Берегова Х.А.

17.

Рожик Ірина

Біосинтез глутамінової кислоти Corynebacterium glutamicum

Ас. Никитюк Л.В.

18.

Семиволос Анастасія

Культивування Streptomyces tenebrarius для одержання Тобраміцину

Ас. Никитюк Л.В.

19.

Стужук Наталія

Біосинтез оцтової кислоти Acetobacter suboxydans

Доц. Слободян О.П.

20.

Сухоставський Олександр

Біосинтез метіоніун Brevibacterium heali

Ас. Нечипор Т.М.

21.

Фінько Аліна

Біосинтез бурштинової  кислоти Actinobacillus succinogenes

Доц. Красінько В.О.

22.

Шикирава Аліна  

Біосинтез альгінату Azotobacter vinelandii 

Доц. Грегірчак Н.М.


БТ-3-02 

ПІБ

Тема

Керівник

1.

Басанець Віталій

Біосинтез полігідрокиалканоату Ralstonia eutropha

Ст. викл. Омельчук Є.О.

2.

Білецький Юрій

Біосинтез ацетону Clostridium acetobutylicum

Ст. викл. Омельчук Є.О.

3.

Богатирьова Єлизавета

Біосинтез курдлану Alcaligenes faecalis

Ст. викл. Омельчук Є.О.

4

Георгієва Єлизавета

Біосинтез еритритолу Candida magnoliae

Доц. Лич І.В.

5

Денисюк Катерина

Культивування Bacillus polymyxa для одержання Поліміксину

Ст. викл. Омельчук Є.О.

6

Журавльова Марія

Культивування Bacillus brevis для одержання Тиротрицину

Доц. Красінько В.О.

7

Зуб Каріна

Біосинтез рамноліпідів Pseudomonas aeruginosa

Доц. Стабніков В.П.

8

Набока Марина

Культивування Streptomyces alboniger для одержання Пуроміцину

Доц. Стабніков В.П.

9

Нетупська Алла

Біосинтез каталази Penicillium vitale

Доц. Стабніков В.П.

10

Пазюк Олександр

Біосинтез ксиланази Penicillium canescens

Доц. Стабніков В.П.

11

Постемська Анна

Культивування Cephalosporium acremonium для одержання Цефалоспорину

Доц. Стабніков В.П.

12

Приймак Дар`я

Біосинтез β-фуранозидази Saccharomyces cerevisiae

Доц. Пенчук Ю.М.

13

Процюк Софія

Біосинтез поліміксобактерину Bacillus polymyxa

Доц. Пенчук Ю.М.

14

Розлуцька Андріана

Культивування Saccharomyces cerevisiae для одержання дріжджового екстракту

Доц. Пенчук Ю.М.

15

Сідолака Альона

Культивування Aspergillus oryzae для одержання ангідромевалонолактону (AMVL)

Доц. Красінько В.О.

16

Фальківська Олена

Культивування Bacillus pulvifaciens для одержання Ендобактерину

Доц. Карлаш Ю.В.

17

Харчук Олександр

Біосинтез 2,3-бутандіолу Klebsiella pneumoniae

Доц. Карлаш Ю.В.

18

Шляхова Ольга

Біосинтез ксилаваморину Aspergillus awamori

Доц. Карлаш Ю.В.

19

Ярош Марина

Біосинтез полісахариду етаполану на  суміші промислових відходах

Проф. Пирог Т.П.


БТ-3-03

ПІБ

Тема

Керівник

1.

Адаменко Мар’яна

Біосинтез треоніну Escherichia coli

Доц. Волошина О.С.

2.

Богданов Ярослав

Біосинтез лимонної кислоти Aspergillus niger

Доц. Волошина О.С.

3.

Богданова Валерія

Біосинтез лізину Brevibacterium sp.

Доц. Волошина О.С.

4.

Болобан Юлія

Культивування Saccharomyces boulardii для одержання Ентеролу

Доц. Волошина О.С.

5.

Боровський Валентин

Культивування Bacillus subtilis УКМ В-5007, Bacillus licheniformis УКМ В-5514 для одержання Біоспорину

Доц. Волошина О.С.

6.

Вискірко Сергій

Біосинтез циклодекстрин-глюканотрансферази Bacillus macerans

Доц. Скроцька О.І.

7.

Гончарова Анастасія

Біосинтез бутанолу Clostridium acetobutylicum

Ас. Берегова Х.А.

8.

Дем’янов Богдан

Культивування Streptomyces narbonensis для одержання Джозаміцину

Ас. Берегова Х.А.

9.

Іванов Микита

Культивування Peanibacillus polymyxa для одержання біополіциду

Доц. Скроцька О.І.

10.

Калуцька Юлія

Культивування Bacillus thuringiensis var. thuringiensis для одержання Бітоксібациліну

Ас. Нечипор Т.М.

11.

Кривець Тетяна

Культивування Bacillus subtilis для одержання Моноспорину ПК

Ас. Нечипор Т.М.

12.

Кулик Анна

Біосинтез проліну Corynebacterium glutamicum

Ас. Нечипор Т.М.

13.

Ненько Артем

Біосинтез амілорізину Aspergillus oryzae

Ас. Нечипор Т.М.

14.

Олисеєнко Інна

Біосинтез ліпоксігенази Streptomyces spheroides

Ас. Нечипор Т.М.

15.

Потапенко Валерія

Культивування Agrobacterium radiobacter для одержання Екоризу

Доц. Скроцька О.І.

16.

Росик Оксана

Культивування Streptomyces hygroscopicus для одержання Валідаміцину

Доц. Грегірчак Н.М.

17.

Світлична Вікторія

Культивування Bacillus brevis для одержання Граміцидину С

Ас. Сулейко Т.Л.

18.

Солошенко Катерина

Біосинтез ліпази Yarrowia lipolytica

Ас. Никитюк Л.В.

19.

Танана Максим

Культивування Micromonospora inyoensis для одержання Сизоміцину

Доц. Бублієнко Н.О.

20.

Хомов Євгеній

Культивування Azotobacter crooсoccum для одержання Азотобактерину

Доц. Бублієнко Н.О.

21

Чередник Тетяна

Біосинтез колагенази Clostridium hystolitica

Доц. Тетеріна С.М.

22.

Школа Олег

Біосинтез протосубтіліну Bacillus subtilis

Ас. Никитюк Л.В.


БТ-3-04

ПІБ

Тема

Керівник

1.

Бутенко Анастасія

Культивування Escherichia coli для одержання тирозину

Ас. Белемець Т.О.

2.

Вакула Марія

Культивування Escherichia coli для одержання Колібактерину

Ас. Белемець Т.О.

3.

Вороніна Ганна

Культивування Enterobacter nimipressuralis для одержання фосфорного бактерійного добрива.

Доц. Скроцька О.І.

4

Гайдай Ярослав

Біосинтез лізоциму Bacillus subtilis

Ас. Белемець Т.О.

5.

Годлевський Володимир

Біосинтез пеніцилінази Bacillus licheniformis

Доц. Красінько В.О.

6.

Гейченко Богдана

Біосинтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на відпрацьованій олії

Проф. Пирог Т.П.

7.

Гривас Ольга

Культивування Mycobactecrium bovis для одержання нікотинової кислоти

Доц. Воронцов О.О.

8.

Івасенко Максим

Культивування Streptomyces griseofuscus для одержання Фізостигміну

Доц. Воронцов О.О.

9.

Кірічевська Яна

Біосинтез глюкозооксидази Penicillium funiculosum

Доц. Воронцов О.О.

10.

Куцанюк Лілія

Культивування Bacillus subtilis УКМ В-5020 для одержання Субаліну

Доц. Воронцов О.О.

11.

Панченко Юлія

Культивування Streptomyces mycarofaciens для одержання Мідекаміцину

Доц. Воронцов О.О.

12.

Северин Ярослава

Біосинтез гіалуронової кислоти Streptococcus zooepidemicus

Доц. Лич І.В.

13.

Степнівська Анна

Культивування Francisella tularensis для одержання вакцини туляремійної

Доц. Воронцов О.О.

14.

Стефанюк Богдан

Культивування Bradyrhizobium japonicum для одержання  біопрепарату для обробки насіння сої

Доц. Скроцька О.І.

15.

Хоменко Ігор

Культивування Arthrobacter globiformis для одержання Копропорфірину

Ас. Белемець Т.О.

16.

Хоньків Мирослав

Культивування Staphylococcus simulans для одержання Лізостафіну

Доц. Тетеріна С.М.

17.

Чміль Анастасія

Біосинтез ністатину Streptomyces noursei

Доц. Воронцов О.О..

18.

Шевчук Юлія

Культивування Escherichia coli для одержання Лаферону

Ст. викл. Омельчук Є.О.

* Жирним шрифтом виділені прізвища студентів, які виконують науково-дослідну роботу на базі кафедри БТМ та НДІ

 

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Теми курсових робіт для 3-го курса