Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Курченко Ірина Віталіївна

У 2020 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломний проект на тему «Технологічні особливості отримання β-галактозидази за допомогою психрофільних мікроорганізмів» виконала під керівництвом доц., к.т.н. Стабнікової О.В.

Нині (лютий 2020 р.) працюю фармацевтом в мережі аптек «Домашня аптечка»

 

Ви знаходитесь тут: Аптеки Курченко Ірина Віталіївна