Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Біофарма»

Сімонова Ірина Сергіївна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Противірусна активність α/β-інтерферонів in vitro як діючих речовин лікарських засобів» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І.

Нині (лютий 2020 р.) працюю у ТОВ «Біофарма Плазма» мікробіологом відділу контролю якості у лабораторії молекулярно-біологічних методів.

Лось Марія Євгенівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Біотехнологія трансглутамінази та перспективи її практичного застосування» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Красінько В.О.

Нині (лютий 2019 р.) працюю у ТОВ «Фармацевтичний завод «БІОФАРМА» менеджером з реєстрації у Департаменті регуляторної діяльності по експорту.

В чому полягає Ваша робота, чи легко з нею справлятись?

Робота в даному відділі пов’язана з процедурою реєстрації та перереєстрації лікарських засобів на ринках ближнього та дальнього зарубіжжя. Реєстрація лікарських засобів включає в себе ознайомлення із вимогами регуляторних органів країн, де планується реєстрація, підготовку пакету документів і досьє на лікарські засоби, а також невід’ємну частину – комунікацію з контрагентами. Справлятися з нею неважко, якщо не перебувати у режимі багатозадачності, адже коректність та вірність поданих матеріалів є  важливим моментом.

Косий Дмитро Вікторович

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему: «Біотехнологія рекомбінантного білка пегфілграстиму для профілактики та лікування нейтропенії», виконав під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

Нині (жовтень 2018 р.) працює менеджером з реєстрації у департаменті регуляторної діяльності в Україні ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА».

Кокоєва Любов Сергіївна

У 2018 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Дипломну роботу на тему: «Використання мікробних паливних елементів для отримання біоелектрики» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І.

Нині (березень 2018 р.) працюю фахівцем з реєстрації у медичній регуляторній службі ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА».

 

Як змінилося життя після закінчення університету?

Після завершення навчання в університеті життя звісно змінилося, адже я стала на шлях дорослого життя, в якому щодня треба щось комусь доводити і показувати хто ти є і ким хочеш стати у майбутньому, але єдине моє кредо, яке залишилось незмінним і думаю залишиться незмінним і у майбутньому звучить так: «Сміливо до мрії йди та душу ти збережи».

Товкач Жанна Олександрівна

У 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія». Дипломний проект на тему «Міцеліальні гриби як джерело отримання полісахаридів з імуномодулюючими властивостями» виконала під керівництвом доц. к.б.н. Скроцької Оксани Ігорівни.

Нині (березень 2017 р.) працює на посаді фахівця з реєстрації медичного департаменту ТОВ «Фармацевтичний завод «БІОФАРМА».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Після закінчення І року магістратури, я розпочала пошук роботи по спеціальності. Після недовгих пошуків мені запропонували пройти співбесіду на посаду фахівця з реєстрації у компанії ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», за результатами якої мене і взяли на роботу, де, починаючи з 2016 року я і працюю.

Федорченко Анастасія В’ячеславівна

У 2014 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом «Біотехнологія». Виконала дипломну роботу на тему «Виділення та оцінка функціонального стану лейкоцитів за цукрового діабету».

Нині (жовтень 2016 р.) працює хіміком-аналітиком відділу контролю якості науково-виробничого комплексу «Біофарма».

Кащук (Карєвіна) Вікторія Вячеславівна

У 2014 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра за спеціальністю «Екологічна біотехнологія та біоенергетика». Магістерську роботу на тему ««Мікробні лакази: біотехнологія одержання та використання для утилізації лігнінвмісних відходів» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької Оксани Ігорівни. Починаючи з липня 2014 р. працює в ТОВ «Біофарма-Інвест». На даний момент займає посаду старшого мікробіолога лабораторії молекулярно-біологічних методів відділу контролю якості.

Розкажіть, будь ласка, про місце своєї роботи.

«Біофарма» - один з найбільших виробників імунологічних препаратів  з плазми донорської крові людини. Моє завдання – перевірка вірусної безпечності вхідної сировини (плазми) методом імуноферментного аналізу та ПЛР-аналізу. Також провожу перевірку специфічної активності напівфабрикатів та субстанцій.

Кудрявець Євген Валентинович

У 2015 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Дипломну роботу на тему «Біотехнологічний потенціал та перспективи використання у природоохоронних біотехнологіях вищих базидіоміцетів Hypsizygus marmoreus» виконав під керівництвом к.т.н., доц. Красінько В.О. та за консультативної допомоги к.б.н., Ломберг М.Л на базі відділу мікології Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

Ще під час навчання (з січня 2015 року) почав працювати на посаді інженера-технолога відділу реєстрації та ліцензування ПрАТ «Біофарма»

Гаврилевська Олена Ярославівна

У 2013 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Виробництво вітамінного препарату рибофлавіну мононуклеотид для ін`єкцій » виконала під керівництвом к.т.н., доц. Волошиної Ірини Миколаївни.

З грудня 2012 року, паралельно навчаючись в університеті, працювала на посаді лаборанта виробництва бактеріальних препаратів відділу контролю якості на ПрАТ «Біофарма».

З липня 2013 року працює мікробіологом лабораторії біологічного контролю відділу контролю якості на ПрАТ «Біофарма».

 

Олена, розкажіть, будь ласка, про місце своєї роботи, з чим Вам доводиться працювати кожного дня?

 

Провожу випробування лікарських засобів за показниками: стерильність, мікробіологічна чистота, визначення бактеріальних ендотоксинів. Крім того, моніторинг умов виробництва, працюю з культурами, які необхідні для виробництва лікарських засобів та перевірки ростових властивостей поживних середовищ.

Бойко Тетяна Миколаївна

У 2013 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста з «Фармацевтичної біотехнології» з відзнакою.

Дипломний проект на тему «Виробництво желатинових капсул антибіотичного препарату Доксицикліну гідрохлорид» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Скроцької Оксани Ігорівни.

Починаючи з 2012 року працює на посаді лаборанта виробництва бактеріальних препаратів на ПрАТ «Біофарма».

 

Які можливості відкрилися перед Вами після закінчення університету та отримання диплому ?

 

Отримання диплому дало змогу розвиватись у плані кар’єри, а також дозволило претендувати на посади, де необхідними є як теоретичні знання, так і практичні навики та уміння.

Косенко Катерина Ігорівна

У 2011 році закінчила НУХТ та отримала диплом магістра зі спеціальності «Промислова біотехнологія».

Науково-дослідну роботу на тему «Використання вітаміну В3 при корекції дисфункцій β-клітин підшлункової залози при цукровому діабеті» виконувала під керівництвом д.б.н., проф. Кучмеровської Т.М. на базі Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна.

Починаючи з липня 2011 року працює на посаді мікробіолога дільниці бактеріофагів на ПАТ «Біофарма».

 

Що змінилося у Вашому житті після закінчення навчання?

Незважаючи на високий рівень відповідальності на роботі, адже я приймаю безпосередню участь у виробництві лікарського засобу, життя почало набувати нових барв, відкриваються великі можливості.   

Ви знаходитесь тут: «БІОФАРМА»