Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПрАТ «Технолог»

Ніколаєв Вадим Ігорович

У 2011 році закінчив НУХТ та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Біотехнологія біологічно-активних речовин».

Дипломний проект на тему «Проект виробництва пеніцилінази для ін’єкцій» виконав під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В.

Починаючи з 2011 року працює на посаді інженера-технолога, замісника начальника відділу управління якістю на ПрАТ «Технолог» (м. Умань).

 

 Скажіть, як Вам вдалося влаштуватися на ПрАТ «Технолог»?

На третьому та четвертому курсах я проходив виробничу та переддипломну практики саме на цьому підприємстві. Тому, коли після закінчення навчання я звернувся до них з питанням відносно працевлаштування, мені одразу запропонували посаду інженера-технолога відділу управління якістю.

 

Шулякова Марія Олександрівна

У 2012 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Промислова біотехнологія».

З третього курсу виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. За час навчання в університеті отримувала стипендію ректора НУХТ, стипендію ім. член-кореспондента НАН України Кваснікова Є.І., була переможцем ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, двічі отримувала диплом І ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, нагороджена почесною грамотою Президії Національної академії наук України. Є співавтором 5 статей у фахових журналах, 35 тез доповідей та статей у матеріалах конференцій та 1 патенту на корисну модель.

Дипломний проект на тему «Дослідження синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IMB B-7241 на відходах виробництва біодизелю» виконала під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Починаючи з 2012 року працює на ПрАТ «Технолог» (м. Умань ) на посаді начальника мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості.

 

Чи з'явилися кардинальні зміни у Вашому житті після закінчення університету?

 

 Звичайно, доросле життя дуже відрізняється від студентського. Повна відповідальність за свої вчинки та їх наслідки вчить тримати все під контролем та думати на крок вперед. Особливо, коли ти координуєш та відповідаєш за роботу цілого підрозділу.   
Ви знаходитесь тут: ПрАТ «Технолог»