Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Волошенюк Юлія Олегівна

У 2020 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломний проект на тему «Використання екстремальних та гіпертермофілів у біотехнології»  виконала під керівництвом доц., к.т.н. Воронцова О.О.

З жовтня 2019 року і нині (лютий 2020 р.) працюю на посаді хіміка-аналітика фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості ТОВ «Фармекс Груп».

Ви знаходитесь тут: ТОВ «Фармекс Груп» Волошенюк Юлія Олегівна