Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конкурси студентських наукових робіт

2016-2017 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 10 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 навчального року:

– за напрямом «Біологічні науки» (місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича):

Голубєв Павло, Харченко Євген – «Антифітовірусна активність тилорону та наночасток діоксиду церію» (керівник – к.б.н., доц. Скроцька О.І.);

Кочерга Руслана – «Вплив протипухлинних препаратів рослинного походження на клітинний цитоскелет in vitro» (керівник – к.т.н., доц. Тетеріна С.М.);

2015-2016 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 6 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2015/2016 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Никитюк Лілія – «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» (керівник – д.б.н., проф. Пирог Т.П.);

Дарчик Вікторія, Горобець Ольга – «Вплив ін’єкцій цільної популяції клітин плаценти та цільної плазми на тривалість життя мишей лінії FVB/CJ» (керівник – к.т.н., доц. Красінько В.О.); місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2014-2015 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані 13 наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2014/2015 навчального року:

–       за напрямом «Біологічні науки»:

Підгерська Людмила – «Перекисне окислення ліпідів у чутливих та резистентних до опромінення світлопігментованих штамів Aspergillus versicolor» (керівник – доц. Антонюк М.М.);

Кістенюк Тетяна – «Протигерпетична активність наночасток діоксиду церію»,

Кістенюк Наталя – «Інтерфероніндукуюча дія похідних тилорону» (керівник – доц. Скроцька О.І.), місце проведення – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

2013-2014 н.р.: досягнення учасників «BIOTECH» (участь у конкурсах студентських наукових робіт)

1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Подані роботи на конкурс. Студентами кафедри біотехнології і мікробіології були подані вісім наукових робіт для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2013/2014 навчального року:

–       за напрямом «Теоретична медицина»:

Попова Антоніна, Штомпель Олександра – «Функціональні зміни у нервовій системі за розсіяного склерозу та хвороби Паркінсона» (керівник – проф. Кучмеровська Т.М., місце проведення – Івано-Франківський державний медичний університет);

Сорока Тетяна, Герешко Алла – «Створення біосенсорної системи для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини на основі рН-чутливих польових транзисторів» (керівник – проф. Карпов О.В., місце проведення – Національний медичний університет імені О.О. Богомольця);

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Конкурси студентських наукових робіт