Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Публікації

2019 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2019 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

6 патентів корисну модель;

33 статті (6 – у журналах наукометричної бази SCOPUS, 1 – у журналі наукометричної бази Web of Science) з них:

4 статті у міжнародному науковому журналі (крім країн СНД) – SWorldJournal;

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Journal of Agriculture and Environment;

2018 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2018 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

1 патент на винахід

4 патенти на корисну модель;

74 статті (3 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics;

2017 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2017 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

5 патентів на корисну модель;

83 статті (7 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – J. Water Chem. Technol., Food and Environment Safety;

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук;

2016 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2016 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

8 патентів:

7 патентів на винахід,

1 патент на корисну модель.

71 стаття (6 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародних наукових журналах країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук, Молодежь и наука;

2015 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2015 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

22 патентів:

8 патентів на винахід,

14 патентів на корисну модель,

103 статті (8 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

3 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – Food and Bioproducts Processing, Nauka i Studia, News of Science and Education;

7 статей у міжнародних наукових журналах країн СНД – Исследования в области естественных наук, Электронный научный журнал «Живые и биокосные системы», Техника и технология пищевых производств, Биотехнология. Теория и практика, Известия Национальной академии наук Беларуси;

2014 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2014 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

12 патентів:

8 патентів на винахід,

4 патентів на корисну модель,

89 статей (35 статей – у наукометричних базах даних: Scopus, PubMed, SpringerLink, РИНЦ, ProQuest, EBSCO, Index Copernicus, AGRIS (FAO), UPD, INNO SPACE Scientific Journal, Directory of Research Journal Indexing, Ulrichs Web Global Serials Directory, Union Of International Associations Yearbook, Scribd, Academia.Edu, Google Scholar):

2 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – Microbiology, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences;

7 статей у міжнародних наукових журналах країн СНД – Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета; Микробиология; Электронный научный журнал «Аpriori. Cерия: естественные и технические науки»; Электронный научный журнал «Живые и биокосные системы»; Scientific Journal «ScienceRise»;

Події у світлинах

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації