Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2017 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2017 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

5 патентів на корисну модель;

83 статті (7 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – J. Water Chem. Technol., Food and Environment Safety;

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук;

31 стаття у журналах України

2 статті у міжнародних наукових збірниках, крім країн СНД;

4 статті у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

42 стаття у наукових збірниках України.

150 тез доповідей:

1 тези доповідей на міжнародних конференціях, крім країн СНД

33 тез доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

77 тез доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

4 тез доповідей на міжнародних конференціях НУХТ

35 тез доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

49 наукових робіт (статті, тези) – самостійні публікації студентів.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2017 р.: публікації учасників «BIOTECH»