Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Навчальна література

Підручники і посібники, видані викладачами кафедри

Пирог  Т.П., Пенчук Ю.М. Біохімічні основи мікробного синтезу: підручник – К.: Видавництво Ліра-К, 2019. – 258 с.

ISBN 978-617-7748-82-2

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів, біогенез первинних метаболітів, детально розглядаються шляхи регуляції біосинтезу амінокислот та підходи до створення штамів-надсинтетиків цих мікробних метаболітів.

Охарактеризовано шляхи біосинтезу вторинних метаболітів у мікроорганізмів та фізіологічні основи регуляції їх синтезу, а також дані про біосинтез продуктів бродіння та ферментів.

Використовуючи сучасні дані Кіотської енциклопедії генів і геномів, розглянуто шляхи біосинтезу антибіотиків, що походять від єдиного первинного метаболіта; утворюваних конценсацією кількох первинних метаболітів; поліпептидних та β-лактамних; утворюваних полімеризацією ацетатних і пропіонатних одиниць; полікетидів першого і другого типів; терпеноїдних та аміноглікозидних, а також C7N-аміноциклітолів.

Для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» та споріднених спеціальностей (091 «Біологія», 226 «Фармація»), а також для спеціалістів, які працюють в галузі біотехнології та біології.


Забезпечення фахових дисциплін навчально-методичною літературою

 

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Назва дисципліни

Конспект

лекції

Лабораторний практикум

Методичні рекомендації для проведення практичних занять / курсове проектування

1.

Загальна мікробіологія і вірусологія

Підручники 2004, 2010,

7812(11)

8542 (16 )

6962 (16)

7528 (10)

 

/ 7999 (11)

2.

Методологія і організація наукових досліджень

8013 (12)

немає в

плані

7358 (09)

3.

Технології мікробного

синтезу лікарських засобів

Навч. посібник 2010

7955 (11)

немає в

плані / 8420 (15)

4.

Основи імунології

69.55 (15)

8343 (13)

немає в

плані 

5.

Основи проектування біотехнологічних виробництв

69.24 (13)

немає в

плані

8519 (16) / 8484 (16)

6.

Основи біобезпеки і біоетики

69.54 (15)

немає в

плані

6917(13)

7.

Основи екобіотехнологій

7874 (11)

немає в

плані

69.47 (15)

8.

Генетика

7449 (09)

7606 (10)

69.39 (14)

69.41 (14)

69.11 (13)

9.

Біохімічні основи

мікробного синтезу

Підручник 2009,

6720 (06)

7124 (08)

немає в

плані

69.26 (13) / 8355 (14)

10.

Загальна біотехнологія

Підручник 2009

7529 (10)

69.27 (13)

11.

Промислова технологія лікарських засобів

7811 (11)

7769 (11)

7908 (11)

немає в

плані

12.

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами HACCP

69.10 (13)

2009

немає в

плані

13.

Методологія розробки нормативно-технічної документації

 

немає в плані 

69.69(17)

14.

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

7184 (08)

немає в

плані

-

15.

Харчова біотехнологія

Підручник 2016

8315 (13)

69.19 (13)

немає в

плані /6906(12)

16.

Біологія клітин

Навчальний посібник 2015,

7002 (07)

69.34 (14)

немає в

плані

17.

Технологія вакцин і пробіотиків

Підручник 2012

69.30(13)

немає в плані

18.

Мікроорганізми як біологічні агенти

Підручник      2010

-

-

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія» (спеціалізація «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» та «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»)

Назва дисципліни

Конспекти лекції

Лабораторний практикум

Методичні рекомендації для проведення практичних занять / курсове проектування

1.

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології

Підручник 2015,

7907 (11)

немає в

плані

69.33 (14)/8216 (13)

2.

Біотехнологія культур рослин і тварин

7328 (09)

2016

немає в плані

3.

Біотехнологічні методи захисту рослин

Посібник

2017,

69.18 (13)

немає в

плані

69.77 (17)

4.

Біобезпека продуктів харчування

69.46 (14)

немає в плані 

8068 (12)

5.

Сучасні фармацевтичні технології

-

немає в плані

-

6.

Природознавча мікробіологія

2014

8095 (12)

немає в

плані

немає в плані

7.

Стандартизація та системи якості в галузі

Посібник

2014

немає в плані

69.72 (17)

8.

Молекулярна біотехнологія

Навчальний посібник

2010

Лабораторний практикум 2010

немає в плані

9.

Технологія косметичних лікарських

засобів

-

немає в плані 

немає в

плані

10.

Оптимізація технологічного процесу в галузі

69.23 (13)

7909(11)

немає в плані 

11.

Біоенергетика та

охорона довкілля

69.25 (13)

немає в

плані

69.14 (13)

12.

Фармацевтична розробка лікарських засобів

немає в плані

немає в плані

2014

13.

Валідація в системі якості

2017

немає в плані

 

 

 

Ви знаходитесь тут: Студенту кафедри Навчальна література