Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Взаємодія зі стейкхолдерами

Як не провалити співбесіду з роботодавцем: поради від фахівця

Як пройти співбесіду, щоб вас відразу прийняли на роботу? Як підготуватися? Як відповідати на питання? Що казати? Докладний розбір проходження співбесіди на практиці для студентів-біотехнологів 4 курсу під час гостьової лекції здійснила тренер Юлія Старикова з компанії Triglav International LLC, партнера корпорації «Артеріум». Юлія працює у відділі підбору персоналу і її професійна діяльність пов’язана саме з навчанням та розвитком працівників, отже четвертокурсники біотехнологи, яким незабаром виходити на ринок пропозицій та попиту на робочі місця, поради від фахівця були дуже доречними і своєчасними.

Мікробіологічний контроль - запорука успішного бізнесу!

Про процеси первинного та вторинного забруднення сировини на етапах виробництва, заходи з контролю рівнів цього забруднення, урахування умов та термінів зберігання сировини та продукції на етапах її виробництва, забезпечення мікробіологічних показників безпечності сировини та готової продукції здобувачі-біотехнологи 4 курсу дізнаються з дисципліни "Мікробіологія, санітарія, гігієна виробництв з основами НАССР".

Одним з ключових моментів курсу є ознайомлення студентів з методами мікробіологічного контролю виробництва продукції на етапах технологічного процесу. Це дає змогу майбутнім фахівцям впливати на санітарний стан виробництв і забезпечувати випуск безпечної екологічно чистої продукції.

Майбутні доктори філософії з біотехнології вчаться у кращих!

Тільки почався навчальний рік в аспірантурі, а майбутні доктори філософії вже залучилися до найцікавішої гостьової лекції на тему: «Культура клітин як інструмент для наукових досліджень та практичного використання» під керівництвом Сергія Кириленко, к.б.н., провідного наукового співробітника Центру біомедичних досліджень Медичного інституту Сумського державного університету, організованої для здобувачів факультету БТЕК в рамках програми Еразмус+. Д-р Кириленко має багаторічний досвід роботи в Європейських університетах (Університет Куопіо, Фінляндія, Університет Масарика, Чеська Республіка) та Університету Сан-Паулу, Бразилія, тому подана ним інформація була структурованою, цікавою та легкою для засвоєння.

Мікробіологічна чистота лікарських засобів

В останній день off line навчання з дисципліни «Мікробіологія, санітарія, гігієна виробництв з основами НАССР» здобувачі біотехнологи 4 курсу змогли дізнатися про мікробіологічний контроль нестерильних лікарських засобів (НЛЗ) від Валентина Моцара, інженера технологічної лабораторії центральної лабораторії фармацевтичної розробки (ЦЛФР) АТ «Фармак».

Здобувачі дізналися, що серед показників, які характеризують якість ліків, — таблеток, капсул, розчинів, мазей тощо, які не стерилізують у процесі виробництва, є їх мікробіологічна чистота. ЛЗ, до яких не висуваються вимоги щодо стерильності, як правило, контаміновані мікроорганізмами. Наявність у ЛЗ мікроорганізмів небажана у зв’язку з ризиком інфікування хворого (при контамінації препарату патогенною мікрофлорою) і можливі зміни фізико-хімічних властивостей. А вміст мікроорганізмів у сировині залежить значною мірою від його походження, способу й умов виробництва, особливо якщо при цьому мав місце контакт із повітрям і водою. Крім мікробних токсинів, мікроорганізми виробляють органічні кислоти й аміни, які також можуть бути токсичними для людини. Високий рівень мікробної контамінації ЛЗ може стати причиною утворення речовин, що викликають алергічні реакції.

Тісна співпраця із Корпорацією «Артеріум»

Одним із критеріїв оцінювання якості освітньої програми є залучення професіоналів-практиків до організації та реалізації освітнього процесу. Налагодження тісної співпраці зі стейкхолдерами, роботодавцями та професіоналами-практиками – пріоритет діяльності кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій (НУХТ).

Так, упродовж багатьох років Корпорація «Артеріум» підтримує талановиту молодь кафедри, спонсоруючи проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології та конкурсу студентських наукових проектів з спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія». Співробітники Корпорації постійно проводять навчальні тренінги із нашими біотехнологами, на яких здобувачі пробують себе у ролі майбутніх фахівців, навчаються вести ділові переговори.

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Взаємодія зі стейкхолдерами