Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ДО КЕРІВНИКІВ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

 

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійна програма «Промислова біотехнологія»

ПБ-1-1М

 

№ п/п

Магістрант

Керівник

Тематика магістерської роботи

1

Джерелейко Діана Русланівна

доц. Слободян О.П.

Природоохоронні біотехнології з використанням актинобактерій

2

Ковшар Ірина Дмитрівна

проф. Стабніков В.П.

Мікропластик як вектор перенесення мікроорганізмів у природних водних басейнах

3

Кислий Владислав Павлович

доц. Воронцов О.О.

Сучасні підходи у біотехнології гідролітичних ферментів

4

Мурка Вадим Олегович

доц. Буценко Л.М.

Технологічні особливості виробництва мікрокапсульованих препаратів на основі PGPR бактерій

5

Петренко Ольга Вячеславівна

доц. Скроцька О.І.

Властивості нейральних стовбурових клітин миші при культивуванні з водорозчинним похідним фулерену С60

6

Тимцясь Андрій Анатолійович

доц. Резніченко Ю.М.

Ціанобактерії, як продуценти практично-цінних метаболітів

7

Цвєтков Костянтин Олексійович

доц. Скроцька О.І.

Біотехнологія С4-С7 спиртів для використання у виробництві пластифікаторів

 

спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»

ФБ-1-2М

 

№ п/п

Магістрант

Керівник

Тематика магістерської роботи

1

Гук Євген Ігорович

проф. Пирог Т.П.

Інтегрована технологія біосинтезу амінолевулинової кислоти і полігідроксиалканоатів

2

Жалюк Дарія Вікторівна

проф. Пирог Т.П.

Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, у суміші з антибіотиками

3

Жданюк Валентина Іванівна

проф. Пирог Т.П.

Інтенсифікація біосинтезу гіберелінів у комплексі з поверхнево-активними речовинами

4

Жолобко Олександр Віталійович

доц. Скроцька О.І.

Біотехнологія рекомбінантних лактоферинів мікробного походження

5

Зомчак Вікторія Василівна

доц. Грегірчак Н.М.

Біотехнологія мікробних полісахаридів медичного призначення

6

Лозіна Владислава Євгеніївна

доц. Красінько В.О.

Базидієві гриби як джерело антивірусних сполук

7

Максимець Олександра Олександрівна

доц. Грегірчак Н.М.

Біотехнологія мікробних олігосахаридів для використання як пребіотиків

8

Олексюк Юлія Миколаївна

доц. Стабнікова О.В.

Біотехнологія антибіотиків антрациклінового ряду

9

Підгерська Тетяна Олегівна

доц. Карлаш Ю.В.

Біотехнологія сідерофорів з антимікробною активністю

10

Подолянчук Валентин Леонідович

доц. Красінько В.О.

Біотехнологічні особливості одержання ферментів з антивірусними властивостями

11

Роженко Анастасія Вячеславівна

доц. Воронцов О.О.

Біотехнологія отримання бактеріальної наноцелюлози для протиопікової терапії

 

Події у світлинах

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Розподіл магістрантів кафедри Денна форма навчання РОЗПОДІЛ МАГІСТРАНТІВ І-ГО КУРСУ