Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Забезпечення навчальною літературою

Спеціальність “Біотехнології та біоінженерія” – універсальна, оскільки студенти отримують відразу три освіти в одній – біологічну, хімічну та інженерну. Під час навчання студенти:

  • опановують такі біологічні дисципліни як: «Біологія клітин», «Основи імунології», «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Генетика», «Екологія», «Основи біобезпеки і біоетики»,
  • мають ґрунтовну підготовку з таких хімічних дисциплін як: «Загальна та неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Фізична та колоїдна хімія», «Біохімія», «Біохімічні основи мікробного синтезу», «Фармацевтична хімія», «Методи досліджень в біотехнології»,
  • вигідно відрізняються від випускників інших ВНЗ потужною інженерної підготовкою з дисциплін: «Загальна біотехнологія», «Електротехніка та основи електроніки», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв», «Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом», «Основи екобіотехнологій», «Основи проектування біотехнологічних виробництв», «Загальні харчові технології», «Технологія вакцин і пробіотиків», «Технології мікробного синтезу лікарських засобів», «Харчова біотехнологія», «Біотехнологія культур рослин і тварин», «Устаткування біотехнологічних виробництв», «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв», «Основи САПР», «Фармацевтична розробка лікарських засобів», «Промислова технологія лікарських засобів» та ін.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, ПІДГОТОВЛЕНОЮ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ 

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «БАКАЛАВР»

Детальніше ознайомитись з переліком навчально-методичної літературою можна за посиланням

Дисципліна / Анотація

Лектор

Рік видання

Підручники та навчальні посібники

Конспекти лекцій

Лабораторні практикуми

Методичні рекомендації (практичні заняття / курсове проектування)

І курс

Біологія клітин / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Красінько В.О.

2015

2020

2018

Немає у навчальному плані

ІІ курс

Основи імунології / Анотація

Доцент, кандидат біологічних наук Лич І.В.

2015

2013

2015

Мікроорганізми як біологічні агенти / Анотація

Доцент, кандидат біологічних наук Скроцька О.І.

2010

2019

Немає у навчальному плані

2015

ІІІ курс

Загальна мікробіологія і вірусологія / Анотація

Професор, доктор біологічних наук Пирог Т.П.

2010, 2004

2019

2010

2016

2019

Генетика / Анотація

Доцент, кандидат біологічних наук Скроцька О.І.

2014

2014

2013

Загальна біотехнологія / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Пенчук Ю.М.

2009

2019

2019

2017

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Карлаш Ю.В.

2018

Немає у навчальному плані

2020

Біохімічні основи мікробного синтезу / Анотація

Професор, доктор біологічних наук Пирог Т.П.

2020

2019

Немає у навчальномуплані

2019

Технології мікробного синтезу лікарських засобів / Анотація

Старший викладач, кандидат технічних наук Омельчук Є.О.

2010

2011

2015

Промислова технологія лікарських засобів / Анотація

Доцент, кандидат біологічних наук Лич І.В.

2017

2019

2019

ІV курс

Основи проектування біотехнологічних виробництв / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Карлаш Ю.В.

старший викладач, кандидат технічних наук Омельчук Є.О.

2019

Немає у навчальному плані

2016/2017

Основи біобезпеки та біоетики / Анотація

Доцент, кандидат біологічних наук Гудзенко О.В.

2016

2015

Немає у навчальному плані

2019

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Грегірчак Н.М.

2009

2019

2018

2015

Природоохоронні біотехнології / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Красінько В.О.

2018

2020

Немає у навчальному плані

2015

Технологія вакцин і пробіотиків / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Волошина І.М.

2012

2019

2018

Немає у навчальному плані

Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв / Анотація

Доцент, кандидат технічних наук Красінько В.О.

2019

Немає у навчальному плані

2014

Харчова біотехнологія / Анотація

Професор, доктор технічних наук Стабніков В.П.

2016

2015

2013

2017/2019


ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»

Дисципліна / Анотація

ОПП

Лектор

Рік видання

Підручники,  навчальні посібники, конспекти лекцій

Лабораторні практикуми, методичні рекомендації / курсове проектування

Методи молекулярної біотехнології /Анотація

ПБ, ФБ

Доцент,

кандидат біологічних наук

Скроцька О.І.

2017

2010

2010

2018

Оптимізація технологічного процесу в галузі / Анотація

ПБ, ФБ

Доцент,

кандидат технічних наук

Карлаш Ю.В.

2019

2018

2016

Біотехнологія культур рослин і тварин /Анотація

ПБ

Доцент, кандидат технічних наук

Пенчук Ю.М.

2018

2009

2018

2016

Біобезпека та якість продуктів харчування /Анотація

ПБ

Доцент,

кандидат технічних наук

Слободян О.П.

2019

2014

2019

2012

Біоенергетика та охорона довкілля /Анотація

ПБ

Доцент,

кандидат технічних наук

Красінько В.О.

2018

2013

2013

Методологія і організація наукових досліджень /Анотація

ПБ, ФБ

Доцент, кандидат біологічних наук Скроцька О.І.

2012

2009

Фармацевтична розробка лікарських засобів /Анотація 

ФБ

Доцент,

кандидат біологічних наук

Лич І.В.

доцент,

кандидат технічних наук

Волошина І.М.

Немає у навчальному плані

2019

2014

2016

2018

Технологія косметичних лікарських засобів / Анотація

ФБ

доцент,

кандидат технічних наук

Волошина І.М.

2019

2016

Природознавча мікробіологія  / Анотація

ПБ, ФБ

Професор,

доктор біологічних наук

Пирог Т.П.

2014, 2012

Немає у навчальному плані

Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології /Анотація

ПБ

Доцент,

кандидат біологічних наук

Буценко Л.М.

2015

2014/2013

Системи менеджменту якості у виробництві / Анотація

ПБ, ФБ

Доцент,

кандидат технічних наук

Карлаш Ю.В.

Заплановано на 2020 р.

2019

Сучасні фармацевтичні технології /Анотація

ФБ

Доцент,

кандидат технічних наук

Карлаш Ю.В.

2019

2018

Біотехнологічні методи захисту рослин /Анотація

ПБ

Доцент,

кандидат біологічних наук

Буценко Л.М.

2018

2017

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ, ПІДГОТОВЛЕНОЮ ВИКЛАДАЧАМИ

ІНШИХ КАФЕДР НУХТ

Дисципліна

Викладач

Кафедра

Рік видання

Підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій

Лабораторні практикуми, методичні рекомендації

Загальна та

неорганічна хімія

Доцент,

кандидат хімічних наук

ІЩЕНКО

Віра Миколаївна

загальної та

неорганічної хімії

2009

2013

Органічна хімія

Доцент,

кандидат хімічних наук

СІМУРОВА

Наталія Вячеславівна

органічної хімії

2007, 2013

2002, 2004

Фізична та колоїдна хімія

Доцент,

кандидат технічних наук

ПОДОБІЙ

Олена Валеріївна

хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії

2004, 2008, 2011

2012

Аналітична хімія

Професор,

доктор хімічних наук

КОСТЕНКО

Єлизавета  Євгеніївна

аналітичної

хімії

2009

2005

Біохімія

Доцент,

кандидат технічних наук

СЕМЕНОВА

Олена Іванівна

біохімії та

екологічного контролю

2007, 2012

2011

Фармацевтична хімія

Доцент,

кандидат хімічних наук

СІМУРОВА

Наталія Вячеславівна

органічної хімії

2015

2012

Вища математика

Доцент,

кандидат

фізико-математичних наук,

МУЛЯВА

Оксана Мирославівна

вищої математики

2015

2013

Фізика

Доцент,

кандидат технічних наук

ЛІТВИНЧУК

Світлана Іванівна

фізики

2006, 2007, 2013

2014

Інженерна та

комп’ютерна графіка

Старший викладач,

ІВАНОВА

Людмила Іллівна

інженерної і

комп'ютерної графіки

2006

2014

Обчислювальна

математика та програмування

Доцент,

кандидат

фізико-математичних наук,

ВОВКОДАВ

Наталія Іванівна

інформатики

2011, 2015

2011

Процеси та апарати біотехнологічних виробництв

Професор,

доктор технічних наук

ЗАВ’ЯЛОВ

ВолодимирЛеонідович

кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

2003, 2004, 2008,

2012, 2015

2006, 2009

Основи САПР

Доцент,

кандидат технічних наук

ОЛІШЕВСЬКИЙ

Валентин Вікторович

технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

2014

2011

Автоматизація та управління біотехнологічним виробництвом

Професор,

кандидат технічних наук

ЕЛЬПЕРІН

Ігор Володимирович

інтегрованих автоматизованих систем управління

2007, 2015

2014

Основи будівництв в галузі

Доцент,

кандидат технічних наук,

ЄВТУШЕНКО

Ольга Володимирівна

безпеки життєдіяльності

2003, 2012

2011

 

Ви знаходитесь тут: Вступникам Забезпечення навчальною літературою