Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Розподіл студентів 4 курсу З.Ф.Н. та 2 курсу скороченна З.Ф.Н.

ЗБТ-4-1

Студент

Тема проекту

Керівник

Антипенко

Влада

Біосинтез целовіридину Trichoderma viride

Доц. Воронцов О.О.

Бондаренко

Карина

Біосинтез ізолейцину Corynebacterium glutamicum

Ас. Сулейко Т.Л.

Бояршинов

Даніїл

Одержання Бацитрацину культивуванням Bacillus licheniformis

Доц. Воронцов О.О.

Власко

Святослав

Біосинтез стрептоміцину Streptomyces griseus

Доц. Тетеріна С.М.

Данченко

Дар'я

Біосинтез каротиноїдів дріжджами Rhodotorula glutinis

Доц. Резніченко Ю.М.

Зеленяк

Дмитро

Одержання біомаси Saccharomyces kefir як компонента заквашувальної композиції для кефіру

Доц. Слободян О.П.

Кіпаренко

Олександр

Біосинтез лізину  Corynebacterium glutamicum

Ас. Удимович В.М.

Козуб

Валерія

Біосинтез гентаміцину Micromonospora purpurea

Ас. Удимович В.М.

Кравчук

Евеліна

Одержання біомаси Lactobacillus acidophilus для виробництва Ацидофіліну

Ст. викл. Белемець Т.О.

Луценко

Інна

Біосинтез b-галактозидази Kluyveromyces fragilis

Ст. викл. Гудзенко О.В.

Місик

Ярина

Одержання біомаси Bifidobacterium bifidum для виробництва Біфідумбактерину

Ст. викл. Белемець Т.О.

Михайленко

Роман

Біосинтез вітаміну В12 Propionibacterium shermanii

Проф. Стабніков В.П.

Паляниця

Діана

Біосинтез еритритолу Candida magnoliae

Доц. Буценко Л.М.

Плис

Анна

Культивування Enterococcus faecium для виробництва Лактину К

Доц. Старовойтова С.О.

Савчук

Ксенія

Біосинтез аспарагінази Erwinia carotovora

Доц. Скроцька О.І.

Синяк

Аліна

Біосинтез нізину Lactococcus lactis

Доц. Карлаш Ю.В.

Сокирко

Наталія

Біосинтез канаміцину Streptomyces kanamyceticus

Ас. Сулейко Т.Л.

Хоменко

Іван

Одержання біомаси Lactobacillus plantarum для виробництва силосувальної закваски

Доц. Резніченко Ю.М.

Царенко

Федір

Біосинтез проліну Corynebacterium glutamicum

Доц. Красінько В.О.

Чичкан

Назарій

Біосинтез ацетону Clostridium acetobutylicum

Доц. Карлаш Ю.В.

Чубко

Євгенія

Біосинтез аскорбінової кислоти за участі Erwinia herbicola

Доц. Слободян О.П.

Шульгань

Тетяна

Одержання біомаси Streptococcus thermophilus для виробництва ряженки

Ст. викл. Гудзенко О.В.

ЗБТ-2-1 ск

Кавун

Денис

Одержання гіберелінів культивуванням Fusarium moniliforme

Доц. Пенчук Ю.М.

Ви знаходитесь тут: Здобувачам освіти Розподіл студентів 4-го курсу Розподіл студентів 4-го курсу (заочна форма)