Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Навчальні лабораторії

Біотехнологічна лабораторія (А-438)

Загальний вигляд лабораторії


Мікробіологічний бокс


Основне обладнання

Аналітичні ваги

Зважування таблеток на лабораторних заняттях з дисципліни «Промислова технологія лікарських засобів»

Установка для культивування мікроорганізмів

Вирощування мікроорганізмів на заняттях з дисциплін «Загальна біотехнологія» та «Загальна  мікробіологія»


Фотоелектроколориметр КФК-2

  Визначення концентрації біомаси та активності ферментів на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків», «Загальна мікробіологія»

Баня водяна БВ-2-10

Визначення активності ферментів на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків»


Центрифуга ОПН-3

Осадження білків та одержання сироватки крові на заняттях з дисциплін «Методи досліджень у біотехнології», «Основи імунології»

Іономір І-160М

Визначення рН буферних розчинів, рідких поживних середовищ на заняттях з дисциплін «Мікробний синтез лікарських засобів», «Загальна біотехнологія», «Технологія вакцин та пробіотиків»


Приготування поживного середовища для вирощування продуцента лимонної кислоти

(лабораторне заняття з дисципліни  «Загальна біотехнологія»)

Санітарно-гігієнічна оцінка якості кисломолочних продуктів

(лабораторне заняття з дисципліни  «Мікробіологія, санітарія та гігієна виробництва з основами НАССР»)


Мікробіологічна лабораторія №1 (А-437)

Загальний вигляд лабораторії


Мікробіологічний бокс


Основне обладнання

Центрифуга ЦЛС

 Виділення ДНК  на заняттях з дисципліни «Генетики» та осадження біомаси у процесі виконання науково-дослідної роботи

Центрифуга з охолодженням

Виділення рослинної ДНК та РНК на заняттях з дисципліни «Молекулярна біотехнологія»


Термостати ТС-80 для вирощування мікроорганізмів


Холодильник

Зберігання робочих культур мікроорганізмів та готових поживних середовищ  

 

Автоклав

Стерилізація поживних середовищ для  лабораторних занять з дисциплін «Загальна мікробіологія», «Основи імунології», «Біологія клітини», «Генетика», «Молекулярна біотехнологія» і наукової роботи студентів


Сухо-жарові шафи

Стерилізація лабораторного посуду для лабораторних занять з усіх дисциплін кафедри і наукової роботи


Приготування препарату

«Роздавлена крапля»

(лабораторне заняття з дисципліни  «Біологія клітини»)

Підрахунок кількості клітин у камері Горяєва

(лабораторне заняття з дисципліни  «Загальна мікробіологія»)


Приготування препаратів для руйнування еритроцитів крові

(лабораторне заняття з дисципліни «Основи імунології»)

Виділення еукаріотної ДНК з рослинної сировини

( лабораторне заняття з дисципліни  «Молекулярна біотехнологія»)


Мікробіологічна лабораторія №2 (А-432)

Загальний вигляд лабораторії


Лабораторне заняття з дисциплін «Технічна мікробіологія» і «Мікробіологія галузі»


Науково-дослідна лабораторія (А-433)

Загальний вигляд лабораторії


Основне обладнання

Іономір И-160МИ

Визначення рН буферних розчинів та культуральної рідини

 

Термостати ТС-80

Вирощування мікроорганізмів на агаризованих, а також рідких середовищах при визначенні мінімальної інгібуючої концентрації різних препаратів


Напівавтоматичний аутотанзіометер Lauda TD 1C.

Визначення поверхневого натягу

Центрифуги ОПн-8

Осадження біомаси під час виділення біологічно активних речовин з культуральної рідини


Ферментер лабораторний АК-210

Культивування біологічних агентів

Ультразвуковий диспергатор УЗДН-А

Руйнування бактеріальних клітин для визначення активності ферментів


Флуориметр QUANTECH 

Флуоресцентний аналіз біологічно активних речовин

Підготовка до роботи вакуумного ротаційного випарювача


Екстракція поверхнево-активних речовин з супернатанту культуральної рідини

Визначення мінімальної інгібуючої концентрації суміші антибіотиків та поверхнево-активних речовин


Спектрофотометричний метод визначення адгезії мікрорганізмів

Приготування поживного середовища для культивування мікроорганізмів


Науково-дослідна лабораторія №2 (А-438б)

Загальний вигляд лабораторії


Основне обладнання

Вакуумний ротаційний випарювач

Використовується у процесі виділення біологічно-активних речовин

Фотоелектроколориметр КФК-3

Визначення біомаси непрямим методом,  аналізу активності ферментів і  адгезії мікроорганізмів


Події у світлинах

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Вступнику Навчальні лабораторії