Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Порядок подання документів

 Особи, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень (далі – ОКР) молодшого спеціаліста чи освітній ступінь (далі - ОС) молодшого бакалавра з відповідної чи іншої спеціальності, а також особи, що здобули ОКР бакалавра, спеціаліста чи ОС магістра іншої спеціальності, можуть вступати на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим строком навчання (на перший курс зі скороченим терміном навчання, або на старші курси з нормативним терміном навчання).

Увага! Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання обов'язково потрібні позитивні результати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років та позитивний результат фахового вступного випробування. Позитивними вважаються результати, які не менші значень, встановлених у Інформаційній таблиці 3 до Правил прийому для відповідної освітньої спеціальності / освітньої програми.

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста чи ОС молодшого бакалавра, можуть зараховуватись за державним замовленням (на перший курс зі скороченим терміном навчання) лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, яким надається особлива підтримка (Інформаційна таблиця 5 Правил прийому).

Порядок проведення вступної кампанії

Строки прийому заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра зі скороченим строком навчання (на старші курси з нормативним строком навчання)

Етапи вступної кампанії

за державним або регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів

за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етап перший

Реєстрація електронних кабінетів вступників

з 01 липня

з 01 липня

Початок прийому заяв та документів

14 липня

14 липня

Закінчення прийому заяв та документів

1800 23 липня

1800 23 липня

Строки проведення вступних випробувань

з 24 по 30 липня

з 24 по 30 липня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

– не пізніше
31 липня

– не пізніше
31 липня

Закінчення строку вибору вступниками місця навчання

– не пізніше
05 серпня

– не пізніше
05 серпня

Терміни зарахування вступників

– не пізніше
11 серпня

– не пізніше
13 серпня

Етап другий

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають складати вступні випробування)

з 16 по 24 вересня

Прийом заяв та документів (для осіб, що мають результати вступних випробувань)

з 16 по 28 вересня

Строки проведення вступних випробувань

з 25 по 28 вересня

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначен­ням рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції

– не пізніше
29 вересня

Терміни зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше
30 вересня

 

Другий етап планується за умови наявності вакантних місць для осіб, які вже подавали електронну заяву у перший етап, але не приймали участі у вступних випробуваннях (карантин чи хвороба, підтверджені документально) чи не донесли оригінали документів для зарахування у перший етап, але може і не відбутись.

Документи для вступу

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра особи, що здобули вищу освіту за рівнем/ступенем молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста чи магістра (іншої спеціальності), особисто пред'являють та подають до приймальної комісії такі документи:

 

  1. Заява про допуск до участі у конкурсному відборі (подається в електронному вигляді);
  2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра), і додаток до нього;
  3. Сертифікат (сертифікати) та результати (додаток з оцінками) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів 2018, 2019, 2020 та 2021 років.
  4. Медична довідка за формою 086-о(обов'язкова ! Ми - харчовий ЗВО);
  5. Чотири однакових кольорових фотокартки (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;
  6. Документ, що посвідчує особу та громадянство (копії тих його сторінок, де вказано прізвище, ім'я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий документ, місце реєстрації);
  7. Копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі (для осіб, які мають таке право);
  8. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);
  9. Копія військово-облікового документа (військового квитка або посвідчення про приписку) (для військовозобов’язаних);
  10. Копія свідоцтва про укладення шлюбу, свідоцтва про зміну прізвища тощо (для осіб, які у пред'явлених документах мають розбіжності у прізвищі, імені або по батькові).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються!

 

Вступні випробування

Вступні випробування проводяться згідно з розкладом з 24 по 30 липня відповідно до програм вступних випробувань.

Для вступників пільгових категорій, які користуються спеціальними умовами участі у конкурсному відборі і не мають результатів ЗНО, для участі у конкурсі згідно з розкладом проводяться вступні іспити в унівнрситеті з конкурсних предметів замість ЗНО.

Певна дата фахового вступного випробування буде призначена відбірковою комісією кожному вступнику після реєстрації його заяви про участь у конкурсному відборі.

Приклад повідомлення у електронному кабінеті вступника:

Результати вступних випробувань у письмовій формі оголошуються не пізніше 12:00 наступного робочого дня приймальної комісії.

Позитивним вважається результат фахового вступного випробування не менший за 125 балів.

 

Конкурсний бал

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра а також на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) за іншою спеціальністю за такою формулою:

 

Конкурсний бал (КБ) = К1×П1 + К2×П2 + К3×П3,

де П1, П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200 балів);

П3 - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);

К1, К2, К3 - невід'ємні вагові коефіцієнти, встановлюються закладом вищої освіти на рівні не менше ніж 0,25 кожний. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.

 

Мінімальна кількість балів оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів для допуску до участі в конкурсі для цієї категорії вступників зазначена у Інформаційній таблиці 2.

 

Рейтинговий список вступників, які вступають для здобуття ступеня бакалавра, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення оприлюднюється не пізніше 01 вересня.

Ви знаходитесь тут: Вступникам Випускникам коледжів - термін навчання 3 роки Порядок подання документів у 2021 році