Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2018 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2018 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

1 патент на винахід

4 патенти на корисну модель;

74 статті (3 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук, Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics;

29 статтей у журналах України;

2 статті у міжнародних наукових збірниках, крім країн СНД;

4 статті у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

37 статтей у наукових збірниках України.

159 тез доповідей:

1 тези доповідей на міжнародних конференціях, крім країн СНД

28 тез доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

49 тез доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

39 тез доповідей на міжнародних конференціях НУХТ

42 тез доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

28 наукових робіт (статті, тези) – самостійні публікації студентів.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2018 р.: публікації учасників «BIOTECH»