Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2019 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2019 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

6 патентів корисну модель;

33 статті (6 – у журналах наукометричної бази SCOPUS, 1 – у журналі наукометричної бази Web of Science) з них:

4 статті у міжнародному науковому журналі (крім країн СНД) – SWorldJournal;

2 статті у міжнародному науковому журналі країн СНД – Journal of Agriculture and Environment;

16 статей у журналах України;

3 статті у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

8 статей у наукових збірниках України.

166 тез доповідей:

26 тез доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

79 тез доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

17 тез доповідей на міжнародних конференціях НУХТ

44 тез доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

4 наукових роботи (тези) – самостійні публікації студентів.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2019 р.: публікації учасників «BIOTECH»