Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2015 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2015 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

22 патентів:

8 патентів на винахід,

14 патентів на корисну модель,

103 статті (8 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

3 статті у міжнародних наукових журналах (крім країн СНД) – Food and Bioproducts Processing, Nauka i Studia, News of Science and Education;

7 статей у міжнародних наукових журналах країн СНД – Исследования в области естественных наук, Электронный научный журнал «Живые и биокосные системы», Техника и технология пищевых производств, Биотехнология. Теория и практика, Известия Национальной академии наук Беларуси;

24 статті у журналах України, що зареєстровані у наукометричних базах даних

6 статей у фахових виданнях України, що входять до переліку ДАК

6 статей у міжнародних наукових збірниках, крім країн СНД;

47 статей у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

10 статей у наукових збірниках України.

53 тез доповідей:

1 тези доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

31 тези доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

21 тези доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

34 наукові робити (статті, тези) – самостійні публікації студентів.

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2015 р.: публікації учасників «BIOTECH»