Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

2016 р.: публікації учасників «BIOTECH»

Упродовж 2016 р. учасниками студентського наукового гуртка «BIOTECH» були опубліковані наступні праці:

8 патентів:

7 патентів на винахід,

1 патент на корисну модель.

71 стаття (6 – у журналах, які входять до наукометричної бази SCOPUS):

2 статті у міжнародних наукових журналах країн СНД – Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук, Молодежь и наука;

19 статей у журналах України

9 статей у міжнародних наукових збірниках, крім країн СНД;

6 статей у міжнародних наукових збірниках країн СНД;

35 статей у наукових збірниках України.

71 тези доповідей:

25 тез доповідей на міжнародних конференціях країн СНД;

29 тез доповідей на наукових конференціях України (за межами НУХТ);

17 тез доповідей на конференції молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ.

39 наукових робіт (статті, тези) – самостійні публікації студентів.

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Студентський гурток «BIOTECH» Досягнення Публікації 2016 р.: публікації учасників «BIOTECH»