Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Ключка Лілія Вікторівна

Асистент кафедри, завершила навчання за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (2017-2021 рр.), захист дисертації відбувся 8 жовтя 2021 р.

З вересня 2018 р. є стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих вчених (Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 24.10.2018 р.)

У 2017 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

У 2015 р. за високі досягнення в навчанні та науково-дослідній роботі отримувала стипендію Кабінету Міністрів України. Роком пізніше нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю наук «Біологія» (робота на тему «Вплив умов культивування на біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405»).

У 2014 р. була учасницею ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (поза конкурсом) та відзначена грамотою за високий рівень знань з дисципліни «Біохімія». Починаючи з 2013 р. і дотепер виконує наукову роботу на базі кафедри біотехнології та мікробіології.

Співавтор 18 наукових статей, з яких 9 опубліковані у журналі науко-метричної бази даних SCOPUS, 9 – у базах реферування Index Copernicus, ProQuest, Google Scolar, e-LIBRARY (РІНЦ) та ін., 15 статей у збірниках праць міжнародних та вітчизняних науко-практичних конференцій, 4 патентів України на винахід та 6 – на корисну модель.

Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін:

  • Загальна мікробіологія і вірусологія
  • Біохімічні основи мікробного синтезу

Є керівником курсових робіт студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» з дисциплін «Загальна мікробіологія і вірусологія», «Основи проектування біотехнологічних виробництв» та «Харчова біотехнологія».

Сфера наукових інтересів: під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. займається дослідженням регуляції біологічних властивостей (антимікробна, антиадгезивна активність, роль у руйнуванні біоплівки, синергізм антимікробної дії з іншими біоцидами) поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з метою одержання препаратів зі стабільними заданими властивостями залежно від галузі їх практичного використання.

 

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Ключка Лілія Вікторівна