Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

ТОВ «Науково-виробниче підприємств "ЄНАМІН"»

Долюк Олена Володимирівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Визначення вуглеводних компонентів сульфатвідновлювальних бактерій за допомогою лектин-зв’язуючого аналізу» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Стабнікової О.В. та к.б.н. Абдуліна Д.Р. (с.н.с. відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Нині працюю фахівцем експортної логістики у ТОВ «НВП «Єнамін».

Ви знаходитесь тут: ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄНАМІН"»