Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

50-річчю започаткування підготовки інженерів-біотехнологів в Україні присвятив свій підручник авторський колектив кафедри біотехнології і мікробіології

Кафедра біотехнології і мікробіології НУХТ була піонером і на сьогодні залишається лідером інженерної біотехнологічної освіти в Україні. Цей рік для нашої кафедри відзначений знаменною датою – 50-річчя започаткування підготовки інженерів-біотехнологів в Україні. І цій визначній події присвячене видання підручника «Харчова біотехнологія» авторів проф. Пирог Т.П., доц. Антонюк М.М., доц. Скроцької О.І., проф. Кігель Н.Ф.

Упродовж багатьох років на кафедрі біотехнології і мікробіології викладається дисципліна «Харчова біотехнологія» для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». В той же час студентам і викладачам не вистачало сучасного вітчизняного підручника, який би відповідав специфіці нашого ВНЗ. Адже нині неможливо уявити собі жодної галузі людської діяльності, де б у тій чи іншій мірі не використовувалась біотехнологія.

У підручнику систематизовано та викладено практично всі аспекти харчової біотехнології: використання мікроорганізмів і продуктів їх метаболізму в харчових технологіях; традиційні та нові продукти мікробного синтезу як харчові добавки та сучасні біотехнології їх одержання, переваги та недоліки використання генно-модифікованих організмів у харчових виробництвах, а також законодавче регулювання використання та обігу біологічно активних добавок і ГМО. Авторами проведений грунтовний аналіз та узагальнення сучасної вітчизняної та іноземної навчальної і наукової літератури (літературні огляди, наукові статті, патенти), переважна більшість якої припадає на останні 5 років.

Разом з тим викладення достатньо складного матеріалу у підручнику є доступним і простим – у вигляді узагальнених схем і таблиць, що значно спрощує його сприйняття і засвоєння. Це дає змогу рекомендувати підручник не тільки для студентів напряму «Біотехнологія», а і для споріднених напрямів («Харчові технології та інженерія», «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції», «Біологія»). Підручник буде цікавим та корисним також і для спеціалістів, які працюють у галузі біотехнології та харчових технологій.

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка