Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Біотехнологи представили свої наукові здобутки на V науково-практичній конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак»

19 жовтня 2017 р. відбулась V науково-практична конференція школи молодих науковців ПАТ «Фармак» «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво». Відкрив конференцію виконавчий директор ПАТ «Фармак» Дубнічка Августін, який побажав удачі учасникам і наголосив, що головне – це участь у конференції, а також обмін досвідом  та інформацією.

На пленарному засіданні були представлені доповіді наступних провідних науковців: головного наукового співробітника відділу наноструктурних матеріалів Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ проф. Малюкіна Ю.В., начальника лабораторії розробки технологій фармацевтичних препаратів ПАТ «Фармак» Борщевського Г.І., завідувача лабораторією молекулярної фармакології Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Ткачука З.Ю., завідувача відділу рентгеноструктурних досліджень та квантової хімії НТК «Інститут монокристалів» НАН України Шишкіної С.В.

До цьогорічної конференції ПАТ «Фармак» також долучились студенти та молоді науковці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Національного фармацевтичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Київського університету технологій та дизайну, Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Інституту молекулярної біології на генетики НАНУ, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» і, звичайно, Національного університету харчових технологій.

Для участі в конференції були запрошені декан факультету біотехнології та екологічного контролю НУХТ Грегірчак Наталя Миколаївна, заступник декана з навчальної роботи нашого факультету Лич Інна Валентинівна, а також доценти кафедри біотехнології і мікробіології Скроцька Оксана Ігорівна і Пенчук Юрій Миколайович. З усною доповіддю на тему «Спосіб підвищення антивірусної активності інтерферону гамма наночастинками діоксиду церію» виступив магістрант ІІ року навчання Голубєв Павло, а стендові доповіді представили: Харченко Євген (магістрант ІІ року навчання) – «Наночастинки діоксиду церію підвищують ефективність дії рекомбінантного ФНП в пухлинних лініях клітин», Бородіна Ольга (магістрантка ІІ року навчання) та Заярнюк Анна (студентка 4 курсу) – «Роль біологічно активних фрагментів молозива у неспецифічній імунній відповіді», а також Луцай Дар’я (магістрантка І року навчання) – «Антиадгезивна активність поверхнево-активних речовин Аcinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405».

Приємною несподіванкою стала зустріч на конференції з випускниками нашої кафедри, які працюють на ПАТ «Фармак» – Миколою Івахнюком, Катериною Карпюк, Андрієм Горіним, Ярославом Андрущенко, Подколзіною (Чернишенко) Анастасією. І це ще далеко не весь перелік наших випускників, які є співробітниками даного підприємства. Також конференцію відвідав Валентин Моцар – магістрант ІІ року навчання, який за сумісництвом працює інженером технологічної лабораторії центральної лабораторії фармацевтичної розробки ПАТ «Фармак» і виконує там свою магістерську роботу.

Доповіді, що звучали у ході конференції були різноплановими і охоплювали широке коло питань сучасного фармацевтичного виробництва. Слід відмітити, що робота Наталії Мельничук щодо противірусної активності олігорибонуклеотидів зацікавила доцента нашої кафедри Інну Валентинівну Лич, яка задала доповідачу ряд питань, що стосувались механізмів комплексоутворення РНК з D-манітолом.

Загалом у збірнику матеріалів V науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак» опубліковано 10 тез студентів, аспірантів та співробітників кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ.

У заключній частині конференції організатори підвела підсумки та визначили переможців. Наші студенти були відзначені сертифікатами за успішну доповідь та отримали подарункові картки для придбання товарів у магазинах мережі MOYO.

Дякуємо організаторам конференції за професійно проведений науковий захід та бажаємо подальших успіхів нашим молодим науковцям!!!

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка