Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Теми студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.

Напрям 6.051401 «Біотехнологія»

1

Культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 з метою одержання поверхнево-активних речовин для використання у природоохоронних технологіях

2

Розробка потенціометричного біосенсора для визначення аргініну на основі L-аргінази

3

Роль поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 у руйнуванні біоплівок

4

Культивування Pichia anomala з метою одержання ліпідів як сировини для виробництва біодизелю

5

Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м’якої пшениці

6

Біосинтез поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 на відпрацьованій олії для деструкції нафтових забруднень

7

Біологічні властивості Hericium erinaceus

8

Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих за дії біологічних індукторів

9

Розробка амперометричного біосенсора для визначення глутамату

10

Біосинтез ліпідів Rhоdotorula gracilis як сировини для біопалива

11

Використання антибіотика Цефепім у біотехнології Triticum aestivum

12

Вплив антибіотику Цефтриаксон на морфо-генетичні процеси пшениці м’якої сорту «Ятрань 60»

13

Біологічно активні речовини Hericium coralloides

14

Реалізація біотехнологічних методів очищення стічних вод від сполук нітрогену шляхом ANNAMOX процесу

15

Виявлення генетичних змін тритикале під дією хімічних мутагенів за допомогою системи IRAP

16

Застосування рослинної сировини у складі харчових продуктів та її вплив на мікробіологічні показники

17

Антагоністичні властивості пробіотичного препарату у складі їстівних плівок

18

Вплив жирних кислот на формування біоплівки сульфатвідновлювальних бактерій

19

Мікробіологічна безпека кондитерських виробів нової рецептури

 

Спеціальність 8.05140101 «Промислова біотехнологія»

1

Біоінженерні конструкції на основі абзимів

2

Перспективи використання нової заквашувальної композиції для ферментування рослинної сировини

3

Фітопатогенні бактерії в біотехнології

4

Біологічна активність поліглутамінової кислоти штаму Bacillus sp. М20-Г

5

Перспективи використання пробіотичних властивостей дріжджів Saccharomyces boulardii

 

Спеціальність 8.05140103 «Фармацевтична біотехнологія»

1

Влив потенційних геропротекторних фармацевтичних препаратів за умов їх комбінованого застосування на життєздатність експериментальних мишей

2

Дослідження впливу фулерену С60 на метаболічні показники та тривалість життя мишей лінії СВА/Са

3

Вплив кверцетину на виразність стрептозотоцинового діабету у мишей

4

Досягнення біотехнології в розробці протиракових вакцин

5

Генетично модифіковані рослини як джерело біологічно активних речовин медичного призначення

6

Біологічні властивості поверхнево-активних речовин, синтезованих Nocardia vaccinni IMB B-7405 на промислових відходах

7

Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій  соняшниковій олії

8

Вікові особливості стрептозотоцинового діабету у мишей

9

Особливості реєстрації лікарського препарату Цитрамон

10

Міцеліальні гриби як джерело отримання полісахаридів з іммуномодулюючими властивостями

 

Спеціальність 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика»

1

Сучасні методи детекції патогенів

2

Сучасний стан та перспективи біотехнологічного одержання водню

 

Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Тематика студентських наукових робіт Теми студентських наукових робіт 2016-2017 н.р.