Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Науково-дослідні аспекти переддипломної практики

Відомо, що практика є невід’ємною складовою навчального процесу, важливим етапом у житті кожного здобувача вищої освіти. Позаду залишились офлайн та онлайн заняття, іспити, заліки, а перший семестр другого року навчання підготував для всіх магістрантів кафедри біотехнології і мікробіології (БТМ) чудову можливість відпрацювати професійні навички та досконало з’ясувати тонкощі подальшої трудової діяльності в галузі біотехнології.

Моя переддипломна практика розпочалась вже з першого дня навчального року в стінах рідного університету на кафедрі БТМ. Виконуючи науково-дослідну роботу, присвячену дослідженню впливу біологічних індукторів на антимікробну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, синтезованих на гліцерині різного ступеня очищення, під керівництвом Тетяни Павлівни Пирог, я заглибилась у тему спільного культивування продуцентів  антимікробних сполук з конкурентними мікроорганізмами та дізналась ще більше інформації про масштаби такої гострої проблеми людства, як антибіотикорезистентність. Зважаючи на те, що одним з підходів до боротьби зі стійкістю патогенних мікроорганізмів до антибіотиків є пошук та використання альтернативних антимікробних речовин природного походження, серед яких і нетоксичні біодеградабельні мікробні поверхнево-активні речовини (ПАР), я рада, що під час проходження практики, маю змогу долучитись до вирішення таких актуальних для людства проблем.

Крім того, моя робота присвячена дослідженню вирощування продуцента ПАР на промислових токсичних відходах – відходах виробництва біодизелю. Такий підхід до утилізації токсичних відходів виробництв є одним з найперспективніших, адже внаслідок його реалізації можна не лише одержати практично цінні продукти мікробного синтезу, такі як ПАР, але і одночасно суттєво знизити собівартість цільового продукту, підвищити ефективність біотехнологічного виробництва.

Разом з тим, отримані дослідні результати моєї наукової діяльності стануть частиною омріяного диплому магістра, захист якого вже не за горами.

Дійсно, проходження практики з одночасним виконанням наукової роботи на базі рідної кафедри може бути не лише результативним, адже дозволяє покращити свої професійні навики в умовах науково-дослідної лабораторії, але і досить цікавим та захоплюючим процесом.

Ярова Ганна, магістрантка ІІ року навчання

 

 

Ви знаходитесь тут: Вступнику Практична підготовка студентів Практична підготовка очима студентів Науково-дослідні аспекти переддипломної практики