Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Опанування практичних навичок мікробіологічної роботи

Дуже приємно, що наразі у нас, здобувачів групи БТ-4-2, вже є можливість відвідувати заняття off-line. А особливо тішать лабораторні роботи, на яких ми маємо змогу знову поринути у світ мікробіології.

Так, днями на лабораторних заняттях з дисципліни «Мікробіологія, санітарія та гігієна з основами НАССР» ми мали змогу не лише теоретично опанувати матеріал, а й засвоїти його на практиці – у реальних лабораторних умовах.

В лабораторії нами відпрацьовувались методи визначення санітарно-показових мікроорганізмів води, повітря, різних поверхонь, сировини та харчових продуктів, ми ознайомились з принципами відбору проб і власноруч провели дослідження. На фото можна побачити результати проведеної роботи, котрі були оцінені на наступному занятті. Ми мали змогу оглянути свої чашки з різними поживними середовищами, за культуральними ознаками попередньо ідентифікувати виявлену мікрофлору,  провести розрахунки та зробити висновки по роботі.

Особливо цікавими виявилися результати мікробіологічного аналізу з визначення мікрофлори персоналу, за якими можна зробити важливий висновок – необхідно частіше мити руки!

Варто додати, що викладачі дисципліни Кожанова Вікторія та Слободян Ольга з розумінням ставляться до студентів, враховуючи рік On-line-навчання та допомагають заповнити всі прогалини практичної роботи, що знадобляться в майбутній професійній діяльності.

На заняття також завітала декан факультету та лектор дисципліни Грегірчак Наталія,  яка в рамках тижня академічної доброчесності проінформувала студентів, що дуже важливо підтримувати комунікацію між здобувачами освіти та викладачами, ділитися своїми враженнями від навчального процесу та побажаннями на майбутнє, а саме головне дотримуватися принципів академічної етики.

Сподіваємося, що й надалі матимемо змогу проводити заняття в off-line режимі та освоювати нові методи досліджень.

Ви знаходитесь тут: Вступнику Студенти-біотехнологи рекомендують Опанування практичних навичок мікробіологічної роботи