Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Конференції за 2019 рік

Доповіді викладачів і студентів кафедри БТМ на конференціях за межами Національного університету харчових технологій за результатами проведених наукових досліджень


1. Зварич А.О., Пирог Т.П. Обробка овочів екзометаболітами Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІMВ B-7405 для подовження терміну їх зберігання // Збірник тез VIІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії» (м. Київ, 15 листопада 2019 р.). – С. 38-40.

 2. Харченко Є., Скроцька О.І. Перспективи використання бактерій для синтезу біогенних наночасток на прикладі наночасток срібла і золота // Там же. – С. 48-49.

 3. Klyuchka L.V., Klyuchka I.V., Pirog T.P. Synergistic action on microorganisms of the mixter of surfactants and essential oils // Там же. – С. 50-51.

 4. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Біологічна активність поверхнево-активних речовин синтезованих морськими мікроорганізмами // Там же. – С. 55-56.

 5. Старовойтова С.О. Кобіотики, як новий вид пробіотиків // Там же. – С. 66.

 6. Танана М. Сфери застосування та властивості хітозанів як перспективних засобів захисту рослин // Там же. – С. 67.

 7. Вороненко А.А., Ярош М.Б., Пирог Т.П. Оптимізація синтезу екзополісахариду етаполану на суміші ацетату натрію та рафінованої соняшникової олії // Там же. – С. 69-70.

 8. Ярова Г.А., Пирог Т.П. Вплив конкурентних мікроорганізмів на біологічну активність поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 // Там же. – С. 80.

 9. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П. Вплив якості олії на синтез ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 89-91.

 10. Вискірко С.І., Скроцька О.І. Матриксні металопротеїнази як маркери моніторингу формування та розвитку віддалених мікрометастазів // Там же. – С. 116-117.

 11. Янчук І.В., Скроцька О.І. Ефективність застосування противірусного засобу тилорону в клінічній практиці // Там же. – С. 117-118.

 12. Волошина И.Н., Шидловская О.А., Бойко Т.А. Использование Saccharomyces в животноводстве // Там же. – С. 123-124.

 13. Черепанський В.В., Грегірчак Н.М. Дослідження виживання пробіотичних штамів мікроорганізмів у біоплівці для харчових продуктів // Там же. – С. 181-182.


1. Волошина І.М., Лич І.В., Шкотова Л.В. Біохімічний потенціал гіалуронової кислоти у косметичних засобах // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії» (м. Харків, 14-15 листопада 2019 р.). – С. 69-70.

2. Калабська В.В., Скроцька О.І. Отримання вірусоподібних часток з використанням рекомбінантних мікроорганізмів // Там же. – С. 98-99.
3. Солошенко К.І., Лич І.В., Волошина І.М. Білки козиного молозива та їх роль у створенні природного імунітету // Там же. – С. 178-181.

 

 

 

 

 


1. Kliuchka I.V., Kliuchka I.V., Pirog T.P. Biological properties a mixture of essential oils and microbial surfactants // Збірник наукових праць «Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології». Випуск 6 (м. Харків, 7-8 листопада 2019 р.). – С. 19-20.

2. Petrenko N.M., Pirog T.P. Antimicrobial and anti-adhesive activity of surfactants of Rhodococcus erythropolis IMV Ac-5017 // Там же. – С. 28-29.

3. Starovoitova S.A. Cobiotics a new conception of probiotics // Там же. – С. 37-41.

4. Voronenko A.A., Yarosh M.B., Pirog T.P. Prospects of microbial exopolysaccharide ethapolan production on the mixture of molasses and mixed waste oil // Там же. – С. 42-43.

5. Вискірко С.І., Скроцька О.І., Ганусевич І.І. Моніторинг формування та розвитку віддалених мікрометастазів з використанням в якості маркерів матриксних металопротеїназ // Там же. – С. 121.

6. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Виділення та очищення підсолоджувачів // Там же. – С. 140-143.

7. Клименко Н.О., П’ятецька Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Вплив попередника біосинтезу на утворення ауксинів продуцентом поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoacetus ІМВ В-7241 // Там же. – С. 222-223.

8. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Антимікробна активність комплексу мікробних поверхнево-активних речовин та лікарських засобів // Там же. – С. 224-225. 

9. Моцар А.В., Лич І.В. Біоактивні пептиди молозива – поліфункціональний парафармацевтик // Там же. – С. 345-346.

10. Пирог Т.П., Зварич А.О. Післязбиральна обробка солодкого перцю поверхнево-активними речовинами Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 та Nocardia vaccinii ІMВ B-7405 // Там же. – С. 378-379.

11. Черепанський В.В., Грегірчак Н.М. Використання вітчизняних штамів лактобацил в розробці українських пробіотичних препаратів // Там же. – С. 489-492.

12. Янчук І.В., Скроцька О.І. Використання тилорону як антибактеріальної сполуки // Там же. – С. 521-524.

13. Ярова Г.А., Царьова А.М., Пирог Т.П. Вплив дріжджів роду Candida на біологічну активність поверхнево-активних речовин Nocardia vacinii IMB B-7405 // Там же. – С. 526.


1. Ключка Л.В., Царьова А.М., Ярова Г.А., Пирог Т.П. Антимікробна активність поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на наявності дріжджів роду Candida // Програма та тези матеріалів VIIІ Міжнародної науково-технічної конференції «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції» (м. Київ, НУХТ, 5-6 листопада 2019 р.) – С. 19-20.

2. Подолянчук В.М., Чорний В.М., Зав’ялов В.Л., Мисюра Т.Г. Дослідження кінетики екстрагування розчинних речовин з рослинної сировини та математичний опис процесу // Там же. – С. 29-30.

3. Пирог Т.П., П’ятецька Д.В., Клименко Н.О., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Синтез гіберелінів продуцентами поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 // Там же. – С. 31-32.

4. Пирог Т.П., П’ятецька Д.В., Клименко Н.О., Леонова Н.О., Шевчук Т.А. Інтенсифікація синтезу фітогормонів ауксинової природи у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 33-35.

5. Хоньків М.О., Іскра К.О., Даниленко С.Г. Лактобацили для силосування рослинної сировини // Там же. – С. 37-39.

6. Гудзенко О.В. Особливості використання α-L-рамнозидаз у харчових технологіях // Там же. – С. 46-47.

7. Сулейко Т.Л., Семенова О.І., Бублієнко Н.О. Прикладна природоохоронна біотехнологія в харчовій промисловості // Там же. – С. 52-53.

8. Пирог Т.П., Зварич А.О. Вплив мікробних поверхнево-активних речовин на тривалість зберігання овочів // Там же. – С. 58-59.

9. Луцай Д.А., Палійчук О.І., Пирог Т.П. Вплив двовалентних катіонів на антимікробну активність поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 та Rhodococcus erythropolis IМВ Ас-5017 // Там же. – С. 60-61.

10. Буценко Л.М. Біотехнологічні препарати у контролі збудника базального бактеріозу пшениці // Там же. – С. 62-64.

11. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Використання суміші ацетату натрію та рафінованої соняшникової олії для одержання мікробного езополісахариду етаполану // Там же. – С. 64-66.

12. Кривець Т.Ю., Слободян О.П. Культивування Basillus subtilis для одержання пробіотичного імуномодулятора ветеринарного призначення // Там же. – С. 66-68.

13. Ключка І.В., Ключка Л.В., Пирог Т.П. Синергізм антимікробної дії суміші мікробних поверхнево-активних речовин та ефірної олії чайного дерева // Там же. – С. 70-72.

14. Боднар О.В., Скроцька О.І. Сучасні аспекти конструювання рекомбінантних продуцентів інтерферону // Там же. – С. 72-74.


1. Клименко Н.А., Пятецкая Д.В., Пирог Т.П. Влияние экзометаболитов Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 на урожайность ячменя // Материалы Международной научно-практической конференции «Техническое и кадровое обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве» (г. Минск, Республика Беларусь, 24-25 октября 2019 г.). – Часть 2. – С. 176-177.

2. Пирог Т.П., Зварыч А.О. Перспективы использования поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИMB B-7241 для продления срока хранения овощей // Там же. – С. 184-186.

 

 

 

 

 

 


1. Калабська В.В., Скроцька О.І. Рослини як біореактори для синтезу вірусоподібних часток // Збірник наукових праць «Науково-практичні засади загальноінженерної підготовки фахівців фармації» (м. Харків, 24 жовтня 2019 р.). – С. 75-76.

2. Потапенко В.В., Скроцька О.І. Отримання рекомбінантних сполук з використанням дріжджів Saccharomyces cerevisiae // Там же. – С. 138-139.

3. Янчук І.В., Скроцька О.І. Застосування тилорону як перспективної протипухлинної сполуки // Там же. – С. 186-187.

 

 

 

 

 

 


1. Калабська В.В., Скроцька О.І. Вірусоподібні частки як компоненти протиракових вакцин // Матеріали науково-практичної internet-конференції «Актуальні питання клінічної фармакології та клінічної фармації» (м. Харків, 22-23 жовтня 2019 р.). – С. 18-20.

2. Вискірко С.І., Скроцька О.І., Ганусевич І.І. Роль матриксних металопротеїназ в утворенні та перебігу мінімальної залишкової хвороби // Там же. – С. 20-21.

3. Янчук І.В., Скроцька О.І. Протипухлинна дія тилорону // Там же. – С. 67-68.

4. Боднар О.В., Скроцька О.І. Використання дріжджів Pichia pastoris як експресійної системи для отримання гамма-інтерферону // Там же. – С. 236-237.

5. Стефанюк Б.Р., Скроцька О.І. Отримання кателіцидинів за допомогою рекомбінантних мікроорганізмів // Там же. – С. 236-237.

 

 

 


1. Антонюк С.І., Пирог Т.П., Ключка І.В., Палійчук О.І. Антиадгезивний потенціал поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ AC-5017 і Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Медична та клінічна хімія. – 2019. – Т. 21, № 3(80) (Додаток, Матеріали ХIІ Українського біохімічного конгресу м. Тернопіль (30 вересня – 4 жовтня 2019 р.). – С. 259.

2. Борзова Н.В., Гудзенко О.В. Ензиматичний гідроліз рослинних глікозидів альфа-L-рамнозидазою Eupenicillium erubescens // Там же. – С. 263.

3. Ключка Л.В., Пирог Т.П. Спільне культивування Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 із сторонніми мікроорганізмами як фактор регуляції антимікробної активності поверхнево-активних речовин // Там же. – С. 269.

4. Ключка І.В., Ключка Л.В., Пирог Т.Т. Синергізм антимікробної дії поверхнево-активних речовин та лікарських засобів // Там же. – С. 270.

5. Луцай Д.А., Пирог Т.П., Ключка Л.В., Палійчук О.І. Руйнування біоплівок за дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis IМВ АС-5017, Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 273.

6. Пирог Т.П., Ключка Л.В., Палійчук О.І., Шевчук Т.А. Регуляція антимікробної активності поверхнево-активних речовин // Там же. – С. 280.

7. Piatetska D.V., Leonova N.O., Pirog T.P., Shevchuk T.A., Iutynska H.O. The yields of tomatoes and barley under the influence of exometabolites Nocardia vacсinii IMV В-7405, Acinetobacter calcoaceticus IMV B-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV АС-5017 // Там же. – С. 320.

 


1. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Сучасні аспекти розробки та промислового виробництва D-тагатози // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною «Сучасна фармація: історія, реалії та перспективи розвитку» (19-20 вересня 2019 р., м. Харків). – Т. 1. – С. 98-99.

2. Старовойтова С.О. Сучасний напрямок технології пробіотиків – розробка кобіотиків // Там же. – Т. 2. – С. 4-5.

 

 

 

 

 

 

 


1. Косив А.Б., Карлаш Ю.В. Аллотропная модификация углерода как система для целевой доставки лекарств // Материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь и инновации – 2019» (г. Горки, Республика Беларусь, 29-31 мая 2019 г.). – Часть 1. – С. 225-227.

2. Пирог Т.П., Гейченко Б.С., Зварыч А.О. Обработка фруктов и овощей поверхностно-активными веществами Rhodococcus erythropolis ИМВ Ас-5017 для продления срока хранения // Там же. – С. 250-253.

3. Старовойтова С.А. Кобиотики – новое слово в технологии пробиотиков // Там же. – С. 261-263.

 

 

 

 

 


1. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Синтез поверхнево-активних ліпопептидів морськими мікроорганізмами // Збірник статей V Всеукраїнської наукової конференції студентів «Наукова Україна» (м. Дніпро, 27-28 травня 2019 р.). – С. 59-63.

2. Мартинюк А.О., Пирог Т.П. Морські мікроорганізми як продуценти екзополісахаридів // Там же. – С. 63-67.

3. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. Сучасний стан та перспективи використання натуральних підсолоджувачів // Там же. – С. 82-86.

4. Ярош М.Б., Вороненко А.А., Пирог Т.П. Использование смеси ацетата натрия и рафинированного подсолнечного масла для синтеза микробного полисахарида этаполана // Там же. – С. 105-110.

 

 

 


1. Боднар О.В., Скроцкая О.И., Жолобак Н.М. Влияние ионов церия (IV) на противовирусную активность интерферона І типа in vitro // Тезисы докладов участников Республиканской конференции с международным участием, посвященной 110-летию со дня рождения В.А. Бандарина «Физико-химическая биология как основа современной медицины» (г. Минск, Республика Беларусь, 24 мая 2019 г.). – Часть 1. – С. 50-51.

2. Тимошук Е.В. Действие на фитопатогенные бактерии поверхностно-активных веществ, синтезированных в различных условиях культивирования Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 // Там же. – Часть 2. – С. 114-116.

 

 

 

 

 


1. Янчук И.В. Исследование тилорона как антибактериального агента // Материалы 104-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов «Студенты – науке и практике АПК» (г. Витебск, Республика Беларусь, 23 мая 2019 г.). – С. 152-153.

2. Тимошук Е.В., Пирог Т.П. Действие на фитопатогенные бактерии поверхностно-активных веществ, синтезированных в различных условиях культивирования Nocardia vaccinii ИМВ В-7405 // Там же. – С. 233-234.

 

 

 

 

 

 

 


1. Янчук І.В., Скроцька О.І. Низькомолекулярний індуктор інтерферону – тилорон як перспективний протипухлинний агент // Матеріали ХІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (м. Харків, 17 травня 2019 р.). – С. 268-274.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Боднар О.В., Жолобак Н.М.,Скроцька О.І. Антивірусна дії іонів церію (ІІІ)за їх взаємодії з біологічними розчинами // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Біотехнологія ХХІ століття»: (м. Київ, 19 квітня 2019 р.). – С. 19.

2. Гайдук Ю.М., Пенчук Ю.М. D-тагатоза – природній підсоложувач для людей з порушеннями функціональних станів // Там же. – С. 26.

3. Гейченко Б.С., Зварич А.О. Вплив поверхнево-активних речовин Acenitobacter calcoaceticus IMV B-7241 та Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 на якість солодкого перцю у процесі зберігання // Там же. – С. 27.

4. Тимошук К.В. Очищення екосистем від комплексних з металами нафтових забруднень: роль поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 123.

 

 

 


1. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Modified micelles for efficient ophthalmic drug delivery of hydrophobic genistein // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині» (м. Харків, 19 квітня 2019 р.). – С. 11.

2. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Ophtalmic gel with nanoparticles // Там же. – С. 12.

3. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Use of nanomicelles with the aim of overcoming resistance to doxorubicin // Там же. – С. 13.

 

 

 

 

 

 


1. Bondarenko A., Topchiy A., Abdulina D. Synthesis of metabolites by sulfate-reducing bacteria under influence of polymeric and rubber materials // Збірник тез XV Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології» (м. Львів, 9-11 квітня 2019 р.). – С. 99.

2. Chukan L., Petrenko O., Abdulina D. Effect of storage techniques on viability and metabolic activity of collection sulfate-reducing bacteria // Там же. – С. 99-100.

 

 

 

 

 

 

 


1. Kosiv A.B., Karlash Yu.V. Technological specifics of targeted delivery drugs // Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Topical issues of new medicines development» (м. Харків, 10-12 квітня 2019 р.). – С. 167.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Hayduk Y., Halynska O. D-tagatose: potential drug and food ingredient // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та перспективи» (м. Кропивницький, 21 березня 2019 р.). – С. 72-73.

2. Ярош М., Вороненко А., Пирог Т. Влияние способа подготовки мелассы в смеси с подсолнечным маслом на синтез этаполана // Там же. – С. 121-122.

3. Клименко Н., Пирог Т. Врожайність помідорів залежно від концентрації фітогормонів, синтезованих Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 // Там же. – С. 123-124.

4. Косів А., Карлаш Ю. Мікробіологічний синтез циклоспорину А // Там же. – С. 132-133.

5. Гейченко Б., Зварич А., Пирог Т. Вплив поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis IMB Ас-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 на тривалість зберігання брюсельської капусти та броколі // Там же. – С. 147-148.

6. Дуб’янська С., Буценко Л. Методи тестування на мутагенність чинників зовнішнього середовища // Там же. – С. 220-221.


1. Черепанский В., Покойовец К., Грегирчак Н. Исследование микробиологической безопасности хлеба // Сборник статей IV Международной научно-практической конференции «Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции» (г. Минск, Республика Беларусь, 21-22 марта 2019 г.). – С. 233-235.

2. Ивахнюк, Н.А., Пирог Т.П. Биоконверсия смеси отработанных масел в экзополисахарид этаполан // Там же. – С. 357-358.

3. Клименко Н.А., Гаврилкина Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О. Влияние рост-стимулирующих метаболитов Nocardia vaccinii ИМВ В-7405, синтезированных на подсолнечном масле, на урожайность помидоров // Там же. – С. 367-368.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Бондаренко А.І., Абдуліна Д.Р. Сезонна динаміка бактерій корозійно-активних біоплівок, що утворюються на поверхні водоочисних споруд // Тези науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Екологія та екологічна безпека» (Полтава, 20-22 березня 2019 р.). – С. 36.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Моцар А.В., Солошенко К.І., Терещук Д.О., Лич І.В. Комбінований препарат біологічно активних білкових фрагментів молозива – антипод побічним реакціям // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів» (м. Харків, 14-15 березня 2019 р.). – Т. 2. – С. 183-184.

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Боднар О.В., Скроцька О.І. Препарати медичного призначення на основі інтерферонів // Збірник наукових праць «Сучасні аспекти створення екстемпоральних алопатичних, гомеопатичних і косметичних лікарських засобів». Випуск 3 (м. Харків, 1 березня 2019 р.). – С. 34-37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. Моцар А.В., Солошенко К.И., Лыч И.В. Биоактивные пептиды молозива – альтернатива антибиотекотерапии // Технология органических веществ: материалы докладов 83 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 4-15 февраля 2019 г.). – С. 192-193.

2. Черепанский В., Покойовец К., Грегирчак Н. Оценка санитарного состояния хлебопекарного производства // Там же. – С. 195-196.

3. Ключка Л.В., Ключка И.В., Пирог Т.П. Синергизм антимикробного действия смеси эфирного масла чайного дерева и микробных поверхностно-активных веществ // Там же. – С. 197-198.

4. Гудзенко Е.В. Использование α-L-рамнозидазы Cryptococcus albidus в биотехнологии // Там же. – С. 184-185.

 

 


1. Клименко Н.А., Гаврилкина Д.В., Пирог Т.П., Леонова Н.О. Влияние фитогормонов Nocardia vaccinii ИМВ B-7405 и Acinetobacter сalcoaceticus ИМВ В-7241 на урожайность помидоров // Химическая технология и техника: материалы докладов 83 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием) (г. Минск, Республика Беларусь, 4-15 февраля 2019 г.). – С. 140-141.

2. Сулейко Т.Л., Семѐнова Е.И., Бублиенко Н.А. Использование сапонита в процессе очистки сточных вод // Там же. – С. 144-145.

Події у світлинах

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: Наукова діяльність Участь у конференціях Конференції за 2019 рік