Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Грегірчак Наталія МиколаївнаДекан факультету біотехнології та екологічного контролю. Доцент кафедри біотехнології і мікробіології, кандидат технічних наук.

У 1982 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працювала технологом на Трипільському біохімічному заводі. З 1991 року науковим співробітником, завідувачем лабораторії, асистентом кафедри біотехнології мікробного синтезу УДУХТ.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 03.00.20– біотехнологія).

З 2002 року – доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, а з 2015 року – декан факультету біотехнології та екологічного контролю.

Є автором понад 170 публікацій, серед них 140 наукові у т. ч. 4 навчальних посібника з грифом МОНУ, 5 патентів на винахід, 80 статтей (13 з них входять до наукометричної бази SCOPUS, 15 в інших міжнародних базах даних), 40 науково-методичних видань. Індекс Гірша: 5 (база GoogleScholar).

У співавторстві зі студентами опубліковано понад 60 статей і одержано 4 патенти. Студенти, науковим керівником яких була Грегірчак Н.М., отримали 6 дипломів І−ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових  з спеціальностей «Харчові технології», «Біотехнологія», «Експертиза харчових продуктів».

Грегірчак Н.М. є членом галузевої експертної ради НАЗЯВО з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Відзначена Грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України, нагрудним знаком «Подяка ректора», Почесною грамотою Профспілки працівників освіти.

Викладає дисципліни

• Мікробіологія, санітарія, гігієна виробництв з основами НАССР

• Мікробіологія для харчових виробництв

• Вступ до фаху

Сфера наукових інтересів: розробка способів регулювання життєдіяльності мікроорганізмів при зберіганні харчової продукції.

 

Публікаційна карта викладача

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Грегірчак Наталія Миколаївна