Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Грегірчак Наталія Миколаївна


У 1982 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». Після закінчення інституту працювала технологом на Трипільському біохімічному заводі, З 1991 року науковим співробітником, завідувачем лабораторії, асистентом кафедри біотехнології мікробного синтезу УДУХТ.

У 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 03.00.20– біотехнологія).

З 2002 року – доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, а з 2015 року – декан факультету біотехнології та екологічного контролю.

Є автором понад 170 публікацій, серед них 140 наукові у т. ч. 4 навчальних посібника з грифом МОНУ, 4 патенти на винахід, 75 статті (10 з них входять до наукометричної бази SCOPUS, 15 в інших міжнародних базах даних), 40 науково-методичних видань. Індекс Гірша: 5 (база GoogleScholar).

У співавторстві зі студентами опубліковано понад 60 статей і одержано 3 патенти. Студенти, науковим керівником яких була Грегірчак Н.М., отримали 3 дипломи І−ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових  з спеціальностей «Харчові технології», «Біотехнологія», «Експертиза харчових продуктів».

Грегірчак Н.М. є одним із розробників  Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки бакалавра за напрямом 051401 «Біотехнологія».

Викладає дисципліни

• Мікробіологія, санітарія, гігієна виробництв з основами НАССР

• Технічна мікробіологія

• Мікробіологія галузі

Сфера наукових інтересів: розробка способів регулювання життєдіяльності мікроорганізмів при зберіганні харчової продукції

 

 

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Грегірчак Наталія Миколаївна