Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Красінько Вікторія Олегівна


Доцент кафедри, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 2000 р.

У 1995 р. закінчила з відзнакою Український державний університет харчових технологій (нині НУХТ), отримавши спеціальність «інженер-біотехнолог». У 1995-2001 р.р. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Кандидатську дисертацію, присвячену екобіотехнологічному напряму досліджень, за темою: «Розробка біотехнології очистки стічних вод харчових виробництв із застосуванням сполук заліза» захистила за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія» у 2004 році під керівництвом однієї з перших випускниць кафедри біотехнології і мікробіології, доцента Стабнікової Олени Всеволодівни. Вчене звання доцента отримала у 2007 році. Під керівництвом Красінько В.О. у 2016 році захищено кандидатську дисертацію за спеціальністю «Біотехнологія».

 

 

Нині відповідає за курсове і дипломне проектування та опікується екобіотехнологічним напрямом підготовки на кафедрі, є керівником наукового гуртка «Cella mirabilis», у якому студенти-біотехнологи, починаючи з І курсу, роблять свої перші кроки у світ науки.

Викладає дисципліни:

• Біологія клітини;

• Методи контролю біотехнологічних, фармацевтичних та харчових виробництв;

• Природоохоронні біотехнології;

• Біоенергетика та охорона довкілля.

Автор близько 300 друкованих праць, з них 1 навчальний посібник з грифом МОН, 1 патент. Нагороджена Грамотою Ректора НУХТ за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з біотехнології, творчий підхід до навчального процесу і профорієнтаційної роботи та Дипломом Міністерства аграрної політики та продовольства України за високі досягнення в навчальній, науковій та громадській діяльності, вагомий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців харчової промисловості.

Гарант освітньо-професійної програми «Промислова біотехнологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»  галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія»

Науково-педагогічний напрямок – дослідження біотехнологічного потенціалу та перспектив використання грибів у біоремедіаційних процесах.

 

Публікаційна карта викладача

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Красінько Вікторія Олегівна