Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Пирог Тетяна Павлівна


Професор, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч  науки і  техніки України, голова підкомісії з біотехнології і  біоінженерії Науково-методичної ради МОН України, голова  експертної групи для проведення оцінювання ефективності діяльності закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом "Технічні науки", експерт секції №24 за фаховим напрямом «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової ради МОН України, експерт Національного фонду досліджень України,  голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.04 НУХТ із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 – технологія м'ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів, член спеціалізованої вченої ради Д 26.233.01 при Інституті мікробіології і вірусології НАН України із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 03.00.20 – біотехнологія, 03.00.07 – мікробіологія, 03.00.06 – вірусологія.

Член редколегії журналів «Ukrainian Food Journal», «Харчова промисловість», «Мікробіологічний журнал».

Науковий співробітник відділу загальної та грунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного.

Нагороджена Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою ВАК України, п’ятьма Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Дипломом Міністерства аграрної політики та  продовольства  України, Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», нагрудним знаком «За  академічні заслуги». Указом Президента України №731/2019 від 3 жовтня 2019 р. присвоєне почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

У 1980 р. закінчила з відзнакою Київський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія мікробіологічних і вітамінних виробництв». З 1983 р. працює в Інституті мікробіології і вірусології Національної академії наук України – інженером, науковим, старшим науковим та провідним науковим співробітником.

У 1989 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.07 – мікробіологія), у 1999 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук (спеціальність 03.00.20 – біотехнологія).

З 2001 по вересень 2021 року очолювала кафедру біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, яка вперше в Україні з 1966 року почала підготовку фахівців з біотехнології.

Є автором понад 900 публікацій, у тому числі 4 монографій, 7 підручників і 2 навчальних посібників (з Грифом МОН і МОНС), 10 авторських свідоцтв, 2 міжнародних патентів, 44 патентів України на винахід і 65 – на корисну модель, 400 статей, з яких 165 опубліковано у журналах  науко-метричних баз даних SCOPUS і Web of Sciences. Індекс Гірша: 9 (база SCOPUS), 6 (Web of Science), 23 (Google Scholar). Керівник восьми наукових проектів з фундаментальних і одного проекту  з прикладних досліджень (2004−2021 рр.).

У 2017 р. в рамках конкурсу на краще книжкове видання Національної академії наук України монографія Пирог Т.П. із співавт. «Мікробні поверхнево-активні речовини у природоохоронних технологіях» визнана кращим монографічним виданням хіміко-біологічного напряму.

У співавторстві зі студентами опубліковано понад 100 статей і одержано більш як 50 патентів. Студенти, науковим керівником яких була Пирог Т.П., за 2009–2021 рр. отримали 40 дипломів І−ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з біотехнології, а також Грамоту Національної академії наук України.

У 2010 р. наукова робота аспірантів Пирог Т.П. відзначена Дипломом ІІІ ступеня у конкурсі «Зробимо Україну енергоощадною», проведеного Інститутом стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми.

У 2020 р. наукова робота здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» нагороджена Дипломом ІІІ ступеня у V Всеукраїнському конкурсі «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні».

Під керівництвом Пирог Т.П. захищено одну докторську і десять кандидатських дисертацій за спеціальністю  «біотехнологія», дві дисертаційні роботи на здобуття освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 162 «Біотехнології та  біоінженерія». На  даний час є керівником п’яти здобувачів освітньо-наукового ступеня «доктор філософії» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Пирог Т.П. є одним із розробників  галузевих стандартів вищої освіти підготовки бакалавра за напрямом 0929 «Біотехнологія», Галузевого стандарту вищої освіти України підготовки бакалавра за напрямом 051401 «Біотехнологія», а також Стандартів вищої освіти підготовки бакалавра і магістра, Стандарту вищої освіти підготовки докторів філософії  за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» галузі знань 16 «Хімічна та  біоінженерія».

Освітньо-наукова програма «Біотехнологія» підготовки докторів  філософії за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» у НУХТ, гарантом якої є Пирог Т.П., акредитована у 2022 р Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. з визначенням «зразкова».

Викладає дисципліни:

  • Загальна мікробіологія та вірусологія;
  • Біохімічні основи мікробного синтезу;
  • Природознавча мікробіологія;
  • Інтенсифікація технологій мікробного синтезу.

Публікаційна карта викладача

Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Пирог Тетяна Павлівна