Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Скроцька Оксана Ігорівна

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

У 2002 р. з відзнакою закінчила Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія», 2002-2005 рр. – навчалась у аспірантурі НУХТ. Працює на кафедрі з 2005 р. Кандидатську дисертацію на тему «Противірусна дія молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній ВПГ-1-інфекції» успішно захистила у 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.001.14 Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. З 2014 р. очолює студентський науковий гурток «BIOTECH».

Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 2011 рік. Нагороджена подякою за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розбудову університету, підготовку висококваліфікованих спеціалістів у галузі харчової промисловості, організацію навчально-методичної роботи (2014 р.). Нагороджена Почесною грамотою за ІІ місце у категорії «Доценти» конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник Національного університету харчових технологій 2014/2015 н.р.». Нагороджена подякою голови Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову та науково-педагогічну діяльність, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки та з нагоди 135-річчя від дня заснування Національного університету харчових технологій (2019 р.).

Входила до складу організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології (НУХТ, 2014-2019 рр.). Входила до складу журі підсумкової науково-практичної конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі технічних наук спеціальності «Біотехнологія» (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (2016-2017 рр.). Входила до складу галузевої комісії та журі ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» (Національний університет «Львівська політехніка», 2018-2020 рр.). Входила до складу комісії І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальностями «Біотехнології та біоінженерія» та з галузі знань «Біологія» (2016-2020 рр.).

У 2014/2015 н.р. наукова робота студентки Наталі Кістенюк, виконана під керівництвом доц. Скроцької О.І і подана на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Біологічні науки», була відзначена Дипломом ІІ ступеня.

У 2016/2017 н.р. наукові роботи студентів Павла Голубєва і Євгена Харченко були відзначені Дипломом за активну участь на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом «Біологічні науки» та Дипломом за найкраще розкриття актуальної теми за спеціальністю «Біотехнологія».

У 2018/2019 н.р. студентська наукова робота Оксани Боднар «Підвищення біологічних ефектів інтерферону І типу під впливом іонів церію» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» була відзначена Диплом ІІ ступеня.

У 2019/2020 н.р. наукова робота Івана Янчука «Протипухлинна дія низькомолекулярного індуктору інтерферону in vitro» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю знань «Біологія» була відзначена Диплом ІІ ступеня.

Є співавтором 2 підручників: «Технологія пробіотиків» та «Харчова біотехнологія», 5 конспектів лекцій та близько 90 друкованих праць, у тому числі в іноземних виданнях та наукометричних базах Scopus або Web of Science Core Collection.

Викладає дисципліни:

• Генетика;

• Мікроорганізми як біологічні агенти;

• Методи молекулярної біотехнології;

• Методологія та організація наукових досліджень.

Науково-педагогічний напрямок – біогенний синтез наночасток срібла за допомогою дріжджів Saccharomyces cerevisiae.

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Скроцька Оксана Ігорівна