Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Стабніков Віктор Петрович


Завідувач кафедри, професор кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність – біотехнологія). У 2018 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність – біотехнологія).

Працював начальником відділу захисту навколишнього середовища у Науково-виробничому онкологічному та кардіологічному центрі «МаксВелл», Київ (2006 – 2007); потім  - доцент кафедри біотехнології в Інституті міського господарства в Національному авіаційному університеті, Київ (2008 – 2010), стажування і докторантські дослідження в Наньянгському технологічному університеті, Сінгапур  (2010 – 2012), а з 2012 р. працює на кафедрі біотехнології та мікробіології НУХТ.

Викладає дисципліни:

  • Мікробіологічні основи екологічних технологій 
  • Технологія біологічно активних сполук та лікарських засобів 
  • Основи біотехнології і фармації 
  • Харчова біотехнологія 
  • Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 
  • Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології 
  • Мікробіологія (на анг. мові).

З 2019 року Член Наукової ради МОН за фаховим напрямом 24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології».

З 2019 р. член спеціалізованої вченої ради Д 26.058.3 при НУХТ по захисту докторських дисертацій зі спеціальностей 03.00.20 – біотехнологія і 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів та продуктів з гідробіонтів (технічні науки).

Експерт з акредитацій освітніх програм Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Експерт конкурсу з відбору проектів, що фінансується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Експерт Міністерства освіти України з проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Головний редактор журналу “Ukrainian Journal of Food Science”, Україна, індексується у Web of Science та Index Copernicus.

Член редакційної колегії журналу «Ukrainian Food Journal», Україна, індексується у Web of Science та Index Copernicus.

Реферує наукові статті в журналах наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus.

Відповідальний виконавець проекту: «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» № держреєстрації: 0119U002575.

Керівник сумісного Українського-Латвійського проекту «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів».

Автор 121 наукових публікацій, в тому числі 36 у журналах бази Scopus, з них 22 в квартилях Q1-Q2, 1 міжнародна монографія, 8 глав у міжнародних виданнях, 3 патентів України на винахід.

Індекс Гірша (h-індекс) за Sсopus: 17

Індекс Гірша (h-індекс) за Google Scholar: 21

Статистика цитування – 1623.

і10-індекс-29.

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3738-8056.

Науково-педагогічний напрямок – біотехнологічні методи і матеріали для захисту та раціонального використання довкілля.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Стабніков Віктор Петрович