Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Стабніков Віктор Петрович


Завідувач кафедри, професор кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук.

У 2002 р. закінчив з відзнакою Національний університет харчових технологій за спеціальністю «Біотехнологія». У 2006 році захистив дисертацію на тему «Розробка способу анаеробного очищення стічних вод з використанням залізовідновлювальних бактерій» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність – біотехнологія). У 2018 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наукові засади створення біотехнологій біоцементації для використання в охороні довкілля і промисловості» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук (спеціальність – біотехнологія).

Працював начальником відділу захисту навколишнього середовища у Науково-виробничому онкологічному та кардіологічному центрі «МаксВелл», Київ (2006 – 2007); потім  - доцент кафедри біотехнології в Інституті міського господарства в Національному авіаційному університеті, Київ (2008 – 2010), стажування і докторантські дослідження в Наньянгському технологічному університеті, Сінгапур  (2010 – 2012), а з 2012 р. працює на кафедрі біотехнології та мікробіології НУХТ.

Викладає дисципліни:

  • Мікробіологічні основи екологічних технологій 
  • Технологія біологічно активних сполук та лікарських засобів 
  • Основи біотехнології і фармації 
  • Харчова біотехнологія 
  • Загальна технологія фармацевтичних та біотехнологічних виробництв 
  • Іммобілізовані ферменти і клітини в біотехнології 
  • Мікробіологія (на анг. мові).

Експерт з акредитацій освітніх програм Національного агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Експерт конкурсу з відбору проектів, що фінансується за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України.

Експерт Міністерства освіти України з проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності.

Експерт конкурсу українсько-литовских науково-дослідних проєктів на 2022-2023 рр. “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”

Експерт конкурсу робіт, поданих на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”.

З 2022 р. Секретар секції спеціалізованої науково-технічної ради Міністерства освіти і науки України з відбору наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проектів «Науково-технічні проекти суб’єктів малого і середнього підприємництва, закладів вищої освіти та наукових установ, а також науково-технічні проекти суб’єктів господарювання, що потребують проведення техніко-економічного обґрунтування за тематичним напрямом «Освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії»

З 2022 р. Член секції «Раціональне природокористування» Науково-технічної ради МОН з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію.

Головний редактор журналу “Ukrainian Journal of Food Science”, Україна, індексується у Google Scholar та Index Copernicus.; член редакційної колегії журналу «Ukrainian Food Journal», Україна, індексується у Scopus, Web of Science, Google Scholar та Index Copernicus; реферує наукові статті в журналах наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus.

Відповідальний виконавець проєкту: «Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання» № держреєстрації: 0119U002575.

Керівник сумісного Українського-Латвійського проекту «Мікробно-зв’язаний мікропластик в нейстоні міжфазної поверхні вода-повітря та його вплив на довкілля річкових та морських біотопів».

Стабніков В.П. пройшов стажування на кафедрі біотехнології та на кафедрі водного господарства (факультет прикладних наук) в Технологічному Університеті в м. Делфт, Нідерланди та отримав сертифікат міжнародного науково-педагогічного стажування «Освітні програми ТУ Делфт (Нідерланди) та НУХТ за спеціальністю біотехнологія та водне господарство».

Стабніков Віктор Петрович є автором та співавтором 153 наукових та навчально-методичних праць. Він є автором 46 статей опублікованих англійською мовою у міжнародних періодичних виданнях бази Scopus, з них 23 в картелях Q1-Q2, а також є співавтором монографії Construction  Biotechnology видавництво Springer, 13 глав у міжнародних колективних монографіях, опублікованих англійською мовою.

 Індекс Гірша (Н -індекс) згідно Google Scholar– 24, цитування 2539; Scopus – 21, цитування 1649.

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3738-8056.

Науково-педагогічний напрямок – біотехнологічні методи і матеріали для захисту та раціонального використання довкілля.

 

Публікаційна карта викладача

 


Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Стабніков Віктор Петрович