Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни: «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 1. Технічна мікробіологія» та «Мікробіологія для харчових технологій. Модуль 2. Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню  «бакалавр» спеціальності  181 «Харчові технології» освітньо-професійної  програми «Харчові технології і інженерія», Навчально-науковий інститут харчових технологій) та «Мікробіологія харчових продуктів» (для здобувачів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології і інженерія», Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка).

Керує навчальною та виробничою практиками, курсовим та дипломним проектуванням магістрів та бакалаврів.

Автор більш 200 наукових праць,  21 авторських свідоцтв та патентів.

Науково - педагогічний напрямок – Екологічна безпека. Комплексна біологічна переробка стічних вод харчових та сільськогосподарських підприємств з отриманням відновлювальних джерел енергії та утилізацією отриманих продуктів.

 

Публікаційна карта викладача


Події у світлинах

 Випуск магістрів. Лютий 2024 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2024 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2023 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2023 р. 

 89 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2023 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2023 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2022 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2022 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2022 р. 

 Посвята в студенти. Серпень 2021 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2021 р. 

 87 Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів, студентів. Квітень 2021 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2021 р. 

 Посвята в студенти. Вересень 2020 р. 

 On-line захист квалiфiкацiйних робiт ОС "БАКАЛАВР". Червень 2020 р. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2020 р. 

 Вечір факультету. Жовтень 2019р. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

Архів

Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Воронцов Олександр Олександрович