Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Воронцов Олександр Олександрович


Доцент кафедри біотехнології і мікробіології.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’яса і м’ясних продуктів.

Закінчив КТІХП (нині НУХТ) у 1974 році. Працює на кафедрі з 1980 року. Кандидатську дисертацію захистив у 1979 році.

Викладає дисципліни:

• Технічна мікробіологія (для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» напрям підготовки «Технології зберігання, консервування і переробки молока», «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса», «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»,«Технології харчування»).

• Мікробіологія галузі (для студентів спеціальності 181 «Харчові технології» напрям підготовки «Технології зберігання, консервування і переробки молока», «Технології зберігання, консервування і переробки м’яса», «Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології харчування»).

Керує навчальною та виробничою практиками, курсовим та дипломним проектуванням магістрів та бакалаврів.

Автор більш 70 наукових праць,  21 авторських свідоцтв та патентів.

Науково - педагогічний напрямок – Екологічна безпека. Комплексна біологічна переробка стічних вод харчових та сільськогосподарських підприємств з отриманням відновлювальних джерел енергії та утилізацією отриманих продуктів.


Ви знаходитесь тут: Про кафедру Колектив кафедри Воронцов Олександр Олександрович