Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»  

Один учений якось помітив, що ситуація з біотехнологіями нагадує історію з героєм п’єси Мольєра «Міщанин-шляхтич», який раптом зрозумів, що все життя говорив прозою і сам про це не знав... Виявляється, ми кожного дня маємо справу з продуктами біотехнології: дріжджовий хліб, пиво, вино, кефір – усе це біотехнологічні продукти.

Сам термін «біотехнологія» означає дійсно дивовижне – можливість поєднати живе з неживим – використати потенціал живих клітин і останні технічні досягнення для створення потрібних людині продуктів, матеріалів, ліків.

Біотехнологія – це не просто наука, а й дуже велика й важлива сфера людської діяльності, яка визначає нині науково-технічний прогрес. В усьому світі на рубежі століть вона бурхливо розвивається, у неї вкладаються величезні кошти. Біотехнологів без перебільшення можна назвати технологами третього тисячоліття. Без продуктів біотехнології ми вже не уявляємо наше життя, їх кількість збільшується з року в рік у геометричній прогресії. Тому підготовка кадрів для біотехнології стає одним із пріоритетів у сфері освіти.

 

Після закінчення бакалаврату випускники обирають одну з трьох сучасних спеціалізацій:

Спеціалізація "Промислова біотехнологія" спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів для промислових підприємств, науково-дослідних установ, контрольно-аналітичних  лабораторій, які відчувають нагальну потребу постійного моніторінгу та керування якістю проведення технологічних процесів за участю мікроорганізмів, покликана забезпечувати кваліфікованими кадрами промислові виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально-профілактичної дії, науково-дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямками біотехнології, як створення пептидних та амінокислотних конструкцій, трансгенних мікроорганізмів, рослин і тварин, розробкою композитних матеріалів, що сполучають хімічні речовини та біомолекули, розробкою інженерних конструкцій із застосуванням біомолекул (біосенсори, біоелементи для кібернетики).

 

Спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. Успіхи біотехнології переносять фокус охорони здоров’я з лікування хвороби на управління здоров’ям. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, іммуномодуляторів, вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших препаратів медичного призначення. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

 

Спеціалізація "Екологічна біотехнологія та біоенергетика" спрямована на підготовку висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення гармонізації технологічного розвитку суспільства та підтримання сталості розвитку довкілля. Сфера діяльності, до якої будуть повністю підготовлені випускники – захист природних екосистем від антропогенних і техногенних впливів; основні способи, які вони будуть використовувати для цього – біовідновлення, біопереробка та біодеградація.

Науковою основою екобіотехнології, якими будуть володіти зазначені фахівці, є закономірності і процеси, що протікають в екосистемах, реакції екосистем на зовнішні впливи. Їхні знання дозволять цілеспрямовано регулювати та розробляти біометоди та біотехнології забезпечення захисту природних систем від антропогенних і техногенних впливів або процеси їх відновлення.

 

Правильний вибір освіти – це є сенс життя.

Вибравши одну із наших спеціалізацій Ви можете опанувати саме ту майбутню справу, яка Вам найбільше до вподоби і яка дозволить бути професіоналом у питаннях сфери біотехнології.


Ви знаходитесь тут: Абітурієнту Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»