Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Панасюк Ірина Володимирівна

У 2012 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Науково-дослідну роботу на тему «Дослідження перебігу ферментативного процесу у м’ясній сировині під дією комплексного бактеріального препарату» виконувала під керівництвом д.б.н., с.н.с Кігель Наталії Федорівни на базі Інституту продовольчих ресурсів НААНУ. Під час виконання наукової роботи в університеті стала співавтором 2 статей та 3 тез доповідей.

Починаючи з травня 2012 року працювала на посаді фахівця з біотехнології, а з грудня 2012 року стала молодшим науковим співробітником відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.

 

Що Ви почали цінувати, закінчивши університет і почавши самостійне доросле життя?

 

Збережений в’язок з дорогими для себе людьми . Оцінку твоєї праці.

 

 

Скажіть будь ласка, що є найбільш цікавим у Вашій роботі?

Те, що ми пізнаємо ті речі, які не видно неозброєним оком. Взнаємо їхню важливість для існування, принципи роботи і методики регуляції їх метаболізму.

 

Працюючи в біотехнологічній галузі, чи вважаєте Ви свою професію перспективною?

На базі інституту ведуться розробки цінних методик та продуктів, які принесуть не аби яку користь харчовій, сільськогосподарській промисловості.

Працюючи в ІПР, я на реальних прикладах побачила, як допомагає бактеріальний препарат, розроблений у нашому відділі, від розладів кишково-шлункового тракту, як багато розробок впроваджено у промислове виробництво і скільки потенціалу в подальших роботах.

 

Які поради Ви могли б дати студентам, які сьогодні навчаються на нашому факультеті?

Брати від життя все!!! Не цуратися знань, які вам даються (все-таки вони знадобляться!!! Навіть в повсякденному житті). Але не зациклюватися в одній сфері, адже ми різносторонні особистості. В кожному є потенціал!!! Не боятися робити кроки вперед і досягати поставлених цілей.

Ви знаходитесь тут: Науково-дослідні установи Панасюк Ірина Володимирівна