Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Шкотова Людмила Василівна

Закінчила УДУХТ (нині НУХТ) у 2001 році, отримала диплом спеціаліста з «Біотехнології».;

Дипломну роботу під керівництвом канд. тех. наук, доц. Решетняк Л.Р. на тему «Оптимізація роботи глюкозного амперометичного біосенсора на основі карбонового ультрамікроелектрода» виконала на базі лабораторії біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

У 2001 вступила до аспірантури ІМБГ НАНУ без відриву від виробництва. В 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Пройшла шлях від інженера до старшого наукового співробітника.

У 2004 році була стипендіатом Національної академії наук України, у 2005 році – отримала премію за наукову публікацію з біотехнології серед молодих вчених ІМБіГ НАН України, у 2006 році – премію Національної академії наук України для молодих вчених, у 2007 році – премію за кращій результат винахідницької діяльності ІМБіГ НАН України, у 2008 року – була стипендіатом Президента України для молодих вчених, у 2009 році – була лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

 

Що Вам більш за все подобається у Вашому новому житті, вже не студентському?

Можливість втілювати у життя нові цікаві ідеї та проекти.

 

На скільки Вам допомагають знання та навички, здобуті в університеті, у роботі?

Отримані знання заклали фундамент для подальшого розвитку, та надали можливість у любій спільноті відчувати себе у своїй тарілці та на рівні.

 

Щоб Ви побажали колективу кафедри біотехнології і мікробіології та студентам?

Розвитку та удосконалення, також підтримки від держави, керівництва і власних випускників.

Ви знаходитесь тут: Науково-дослідні установи Шкотова Людмила Василівна