Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Косий Дмитро Вікторович

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему: «Біотехнологія рекомбінантного білка пегфілграстиму для профілактики та лікування нейтропенії», виконав під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

Нині (жовтень 2018 р.) працює менеджером з реєстрації у департаменті регуляторної діяльності в Україні ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА».

Ви знаходитесь тут: «БІОФАРМА» Косий Дмитро Вікторович