Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Сімонова Ірина Сергіївна

У 2020 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Противірусна активність α/β-інтерферонів in vitro як діючих речовин лікарських засобів» виконала під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І.

Нині (лютий 2020 р.) працюю у ТОВ «Біофарма Плазма» мікробіологом відділу контролю якості у лабораторії молекулярно-біологічних методів.

Ви знаходитесь тут: «БІОФАРМА» Сімонова Ірина Сергіївна