Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Київський вітамінний завод»

Сідіченко Олесь Віталійович

У 2019 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Особливості біотехнологічного отримання N-ацетилглюкозаміну» виконав під керівництвом – д.т.н., доц. Стабнікова В.П.

З липня 2018 року працюю на посаді апаратника змішування в цеху твердих лікарських форм на  АТ «Київський вітамінний завод».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас? 

Завжди хотів дізнатися, як це воно працювати на фармацевтичному підприємстві. Мене цікавило, як виготовляються лікарські засоби, як функціонує система GMP, тому дуже кортіло побачити все на власні очі. В один прекрасний день, я зрозумів, що варто діяти. Бо ж теорія то добре, але й хотілося відчути все на практиці. Роботу знайшов шляхом розміщення резюме на сайті для працевлаштування. Знайшов вакансію, яка мене зацікавила, відправив резюме, і через деякий час мені зателефонували та запросили на співбесіду.

Софілканич Анна Павлівна

У 2009 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Промислова біотехнологія». У 2012 році закінчила аспірантуру НУХТ та під керівництвом Пирог Т.П. (д.б.н., проф., зав. каф. БТМ) захистила дисертацію на тему «Розробка технології поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis EK-1 з використанням промислових відходів».

З 2009 р. по 2016 р. працювала на рідній кафедрі викладачем. З 2016 р. по теперішній час (травень 2018 р.) працюю провідним фахівцем відділу управління якістю АТ «Київський вітамінний завод».

 

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Борцюх Віктор Володимирович

У 2018 році закінчив Національний університет харчових технологій і отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Промислова біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконував науково-дослідну роботу на базі Інституту продовольчих ресурсів НААН України у відділі біотехнології молочнокислих заквасок. Упродовж навчання брав активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, за результатами яких було опубліковано 2 статті та 2 тези у матеріалах конференцій.

У 2015 та 2016 році (3,4 курси) брав участь у Всеукраїнській олімпіаді з біотехнології та отримав дипломи ІІІ та ІІ ступенів відповідно. У 2017 році отримав диплом за участь на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія».

Захистив дипломну роботу на тему: «Антимікробні метаболіти молочнокислих бактерій» під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

Жигадло (Мащенко) Оксана Юріївна

У 2013 році закінчила Національний університет харчових технологій і отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України у відділі загальної та ґрунтової мікробіології. Упродовж навчання брала активну участь у вітчизняних та міжнародних конференціях, за результатами яких було опубліковано 7 статей та 23 тез у матеріалах конференцій.

Представлені на Всеукраїнській конференції «Біотехнологія ХХІ століття» роботи два роки поспіль визнавались найкращими та удостоювались дипломів першого ступеня.

Захистила дипломну роботу на тему «Інтенсифікація синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 та Nocardia vaccinіi К-8 на технічному гліцерині» під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. Дана робота була визнана найкращою магістерською роботою 2012/2013 н.р та удостоєна диплому першого ступеня.

З травня 2013 року працює на посаді мікробіолога групи по розробці методик в відділі контролю якості у ПАТ «Київський вітамінний завод».

Парфенюк Сергій Андрійович

У 2013 році закінчив Національний університет харчових технологій і отримав диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконував науково-дослідну роботу на кафедрі біотехнології і мікробіології під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. Є співавтором більше 30 публікацій, у тому числі у журналах, що входять до наукометричної бази SCOPUS. У 2012 р. став призером (II місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічні науки» (м. Донецьк), у 2013 р. – призером (ІІІ місце) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за галуззю науки «Біологія» (м. Запоріжжя). Нагороджений дипломом за кращу усну доповідь на Міжнародній науково-практичній конференції daRostim-2012 «Мікробні технології: актуальність і майбутнє» (м. Київ). Навчаючись в магістратурі, почав працювати на посаді інженера-технолога у відділі реєстрації і ліцензування ПАТ «Біофарма». З грудня 2013 р. працює спеціалістом відділу валідації і класифікації ПАТ «Київський вітамінний завод».


Як змінилося Ваше життя після закінчення університету? 

Дитинство закінчилось (сміється). Почалося в край суворе доросле життя, коли майже все чого хочеш дістається лише тяжкою і наполегливою працею.

Денисенко Наталія Іванівна

У 2010 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Промислове виробництво β-каротину» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.

Починаючи з 2010 року працювала на посаді мікробіолога, а з 2012 року – старшого мікробіолога лабораторії мікробіологічного контролю відділу контролю якості ПАТ «Київський вітамінний завод».

 

Які можливості відкрилися перед Вами після закінчення університету та отримання диплому?

 

Спочатку було трохи страшно, оскільки скрізь потрібні спеціалісти з нормальним досвідом роботи, якого після університету трохи не вистачає (посміхається), і ти не знаєш, куди йти і що робити. Пам’ятайте, що ви потратили 5 років на отримання чудової спеціальності і закидайте сіті!

Філюк Ірина Володимирівна

У 2012 р. закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Починаючи з третього курсу займалася науково-дослідною роботою на кафедрі біотехнології і мікробіології під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П. На відмінно захистила дипломний проект на тему «Дослідження дії токсичних металів на клітини Rhodococcus erythropolis ЕК-1 – продуцента поверхнево-активних речовин». Є співавтором 15 тез доповідей, представлених на міжнародних та всеукраїнських конференціях (Польща (Познань), Росія (Пущино, Волгоград, Казань), Україна (Львів, Харків, Дніпропетровськ, Київ), 2 статей у наукових журналах, 6 статей у матеріалах конференцій, одного патенту. Нагороджена дипломом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека», має відзнаки за кращі усні доповіді на всеукраїнських конференціях.

Починаючи з 2012 року працює на посаді старшого хіміка Центральної лабораторії ПАТ «Київський вітамінний завод».

 

Скажіть, будь-ласка, чи подобається Вам працювати, чи не хочеться повернутись до університету?

 

 Мені дуже подобається моя робота, надзвичайно цікаво брати участь у розробці лікарських засобів. Дуже приємно спостерігати як препарат, який ти пропустив через свої руки купують в аптеках (посміхається). Повернутися в університет? Ні, не хочеться. Вже потрібно йти далі і ставити перед собою інші цілі.

Передерій Юлія Іванівна

У 2011 році закінчила НУХТ та отримала диплом магістра за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Починаючи з третього курсу виконувала науково-дослідну роботу на кафедрі біотехнології і мікробіології (науковий керівник – к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.). На відмінно захистила дипломний проект на тему «Оцінка ефективності біоцидів полігексаметиленгуанідинової природи». Є співавтором статей у фахових журналах та тез доповідей, має нагороди за усні доповіді на конференціях.

З липня 2011 року працювала в Державній лабораторії з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» на посаді провідного інженера. На даний час працює в ПАТ «Київський вітамінний завод» на посаді мікробіолога.

 

Скажіть, будь ласка, яким чином змінилося Ваше життя після закінчення університету?

Я сумую за університетом, друзями, лекціями та семінарами. Весело згадувати всі переживання та хитрощі студентів. Стільки позитивних емоцій отримано під час студентського життя.

Події у світлинах

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: «Київський вітамінний завод»