Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

До уваги вступників!‼ Переваги опанування фаху біотехнолога у Національному університеті харчових технологій

Кафедра біотехнології і мікробіології (БТМ) НУХТ має найбільший в Україні досвід з підготовки висококласних фахівців з інженерної біотехнології, розпочавши її понад 50 років тому. Нині кафедра єдина в Україні готує універсальних інженерів для фармацевтичної, промислової, харчової та природоохоронних біотехнологій, що робить випускників конкурентоспроможними на ринку праці не тільки України, а й багатьох країн світу.

Навчання здійснюється за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія». Після здобуття освітнього ступеня «бакалавр» студенти можуть продовжити навчання за освітніми програмами магістра «Фармацевтична біотехнологія» або «Промислова біотехнологія». Випускники магістратури мають можливість отримати освітньо-науковий ступінь «доктор філософії» з біотехнології.

Фах біотехнолога без відриву від виробництва опановують студенти заочної форми навчання. Випускники коледжів та технікумів, які навчались за спорідненими медичними спеціальностями, продовжують здобувати біотехнологічну освіту на кафедрі за скороченим терміном навчання.

Переваги опанування фаху біотехнолога саме на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ:

Наведені вище переваги отримання біотехнологічної освіти на кафедрі біотехнології і мікробіології НУХТ, а також більш як 50-річний досвід підготовки універсальних інженерів-біотехнологів забезпечують надзвичайно високу зацікавленість роботодавців випускниками кафедри і реальну перспективу працевлаштування за фахом не тільки на провідних промислових підприємствах, а й у найвідоміших фармацевтичних компаніях України, регіональних представництвах світових компаній, проектних, науково-дослідних та контрольно-аналітичних організаціях.

Ви знаходитесь тут: Домашня сторінка