Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Фармак»

Павло Павлик

У 2006 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з промислової біотехнології за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

У ПАТ «Фармак» працює з 2006 року. Працював інженером, провідним інженером відділу валідації, начальником сектору технологічної підтримки відділу валідації, начальником відділу технологічної підтримки. З 2014 р. обіймав посаду начальника відділу з трансферу технологій департаменту досліджень та розробки.

Нині (2019 р.) – операційний директор ПАТ «Фармак».

Федоренко Володимир Володимирович

У 2019 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Вплив технологічних режимів на синтез рекомбінантного інсуліну» виконав під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І. та провідного фахівця лабораторії розробки АФІ для біологічних лікарських засобів ПАТ «Фармак», к.б.н. Самойленко В.А.

Нині (лютий 2019 р.) працюю на посаді інженера-технолога дослідно-промислової дільниці (напрямок Фармацевтична біотехнологія) відділу із трансферу технологій ПАТ «Фармак».

Українець Олена Олександрівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала на базі кафедри біотехнології і мікробіології науково-дослідну роботу, за результатами якої було опубліковано 4 статті в наукових журналах, 6 статей та 15 тез у матеріалах конференцій. Отримала диплом lll ступеня за спеціальністю «Харчові технології» за представлену роботу на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт та диплом учасника Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Black Sea Science – 2018», напрям – «Харчова наука і технологія».

Дипломну роботу на тему «Мікробіологічні ризики кондитерських виробів» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Грегірчак Н.М.

Нині (лютий 2019 р.) працюю інженером відділу аудитів ПАТ «Фармак».

Мамчур Ольга Олегівна

У лютому 2019 року закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала наукову роботу на базі науково-дослідницького інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Працювала у відділі механізмів трансляції генетичної інформації в лабораторії біомолекулярної електроніки над розробкою біосенсора для визначення аргініну.

Дипломну робота на тему «Сучасні аспекти біотехнології протипухлинного антибіотика рапаміцину» виконала під керівництвом д.т.н., доц. Стабнікова В. П.

Починаючи з травня 2018 року і нині (лютий 2019 р.), працюю фахівцем з адміністрування Технологічного департаменту в ПАТ «Фармак».

Макієнко Вероніка Олександрівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405» виконала під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.б.н. Пирог Тетяни Павлівни.

Приймала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2018 н.р. за напрямом «Біологічні науки» та за спеціальністю «Біотехнологія та біоінженерія». Упродовж навчання приймала участь у вітчизняних та міжнародних конференціях.

Нині (лютий 2019 р.) працюю фахівцем департаменту управління якістю на ПАТ «Фармак».

Луцай Дар’я Андріївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ. Дипломну роботу на тему «Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезованих на промислових відходах» виконала під керівництвом завідувача кафедри, проф., д.б.н. Пирог Тетяни Павлівни.

Здобула ІІІ місце в VI науково-практичної конференції школи молодих науковців ПАТ «Фармак» «Наука та сучасне фармацевтичне виробництво». За результатами магістерської роботи опубліковано 3 статті у фахових журналах та 14 тез у матеріалах конференцій.

Нині (лютий 2019 р.) працюю фахівцем з адміністрування Служби директора з розвитку бізнесу ПАТ «Фармак».

Голімбйовська Альона Леонідівна

В 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом бакалавра зі спеціальності «Біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту харчової біотехнології і геноміки НАН України. Упродовж навчання брала участь у конференціях, за результатами яких було опубліковано 2 статті та 1 тези у матеріалах конференцій.

Захистила дипломну роботу на тему: «Культивування Pichia anomala з метою одержання ліпідів, як сировини для біодизелю» під керівництвом д.б.н. Красінько В.О.

Нині (березень 2018 р.) працює хіміком аналітичного контролю у відділі контролю якості ПАТ «Фармак», заочно навчається у магістратурі за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Скажіть, будь-ласка, чи важко Вам було знайшли роботу?

Харченко Євген

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Біологічні властивості нанокомпозиту діоксиду церію з фактором некрозу пухлин» виконав під керівництвом к.б.н., доц. Оксани Ігорівни Скроцької та к.б.н. Надії Михайлівни Жолобак (с.н.с. відділу проблем інтерферонів та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).

Приймав участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2016/2017 н.р. за напрямом «Біологічні науки» та за спеціальністю «Біотехнологія». Упродовж навчання приймав участь у вітчизняних та міжнародних конференціях. За результатами магістерської роботи опубліковано 2 статті у фахових журналах, 2 статті та 6 тез у матеріалах конференцій.

Нині (березень 2018 р.) працюю техніком технологом з приготування асептичних лікарських засобів виробничої дільниці №2 (РЛЗ у ампулах та флаконах) цеху №5 ПАТ «Фармак».

Пономаренко Ганна Володимирівна

У 2018 році закінчила Національний університет харчових технологій і отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Промислова біотехнологія». Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України у відділі фізіології і систематики мікроміцетів. Упродовж навчання брала активну участь у конференціях, за результатами яких було опубліковано 3 статті та 7 тез у матеріалах конференцій.

Брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія», де моя наукова робота була удостоєна диплому ІІІ ступеня.

Захистила дипломну роботу на тему «Про- та антиоксидантний статус живих організмів як критерій впливу гама-опромінення» під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Петренко Ірина Ігорівна

У 20018 році закінчила Національний університет харчових технологій (заочна форма навчання) та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Сучасний стан та перспективи використання одноразових ферментаційних систем» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Красінько В.О.

З 2015 року і по нині (березень 2018 р.) працюю на ПАТ «Фармак» майстром зміни.

 

Чи подобається Вам працювати за фахом?

Звісно подобається, адже подібна робота дає змогу постійно розвиватись, рости над собою, постійно вдосконалювати свої знання, самонавчатись, навчає вирішувати складні та нестандартні ситуації.

Моцар Валентин Станіславович

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Фармацевтична розробка складу та технології таблетованого лікарського засобу на основі тіоктової кислоти» виконав під керівництвом – к.б.н. доц. Лич Інни Валентинівни.

Нині (березень 2018 р.) працюю на посаді інженера технологічної лабораторії центральної лабораторії фармацевтичної розробки (ЦЛФР) ПАТ «Фармак».

Чи вважаєте Ви, що зробили вірне рішення, обравши свою спеціальність та майбутню професію?

Так звісно, адже навчаючись ще в школі мені вдалося потрапити на екскурсію на ПАТ «Фармак» і тоді я зрозумів, що моє майбутнє точно буде пов’язано з інженерною освітою, адже розумів, що майбутнє ХХІ століття саме за інженерами.

Чернишенко Анастасія Сергіївна

У 2004 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Промислова біотехнологія» за спеціалізацією «Технологія біохімфармпрепаратів».

Одразу після закінчення університету знайшла роботу за фахом - займалася виробництвом вітчизняного онкопрепарату на основі ДНК та платини. З часом змінила кілька місць роботи, але завжди залишалася у фармацевтичній промисловості. Нині (грудень 2017 р.) займаюся підготовкою реєстраційної документації лікарських засобів на ПАТ «Фармак».

 

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Роботу знайшла шляхом розміщення резюме на інтернет-ресурсі, мені зателефонували і запросили на співбесіду.

Павлюковець Ірина Юріївна

У 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія» з відзнакою. Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ під керівництвом Пирог Т.П. Переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека» (диплом ІІ ступеня). Не менше часу, за період навчання, відводилось на культурне життя факультету, зокрема на участь у різних заходах («Дні Факультету», спортивні змагання та ін.)

На відмінно захистила магістерську роботу на тему: «Інтенсифікація синтезу поверхнево активних речовина Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на відпрацьованій соняшниковій олії».

Нині (жовтень 2017 р.) працює техніком-технологом з наповнення ін’єкційних лікарських засобів ПАТ «Фармак». Почала працювати одразу після закінчення навчання.

Мілян Владислав Олександдрович

У 2017 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра за спеціальністю «Промислова біотехнологія». Захистив магістерську дипломну роботу на тему: «Біологічна активність поліглутамінової кислоти штаму Bacillus sp. М20-Г» виконаної на базі Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного під керівництвом д.м.н., проф. Авдєєвої Л.В.

Починаючи з 10 серпня 2016 р. працюю на посаді техніка технолога з наповнення на ПАТ «Фармак».

Починаючи з ІІ семестру ІІІ курсу, виконував наукову роботу в Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного під керівництвом Авдєєвої Л.В. та Хархоти М.А. Щиро кажучи за час мого перебування там я познайомився з дуже приємними і освіченими людьми, які неабияк допомогли мені у дослідженнях та усіляко допомагали в їх проведенні. На основі проведених дослідів у співавторстві написано 1 статтю та 6 тез конференцій.

Розкажіть про навчання в університеті?

Навчання в університеті розпочав з 2011 року, здавши зовнішнє незалежне оцінювання та пройшовши конкурс у ВНЗ. Навчання протікало швидко й майже непомітно, оскільки, було цікавим та напрочуд легкозасвоюваним.

Горобець Ольга Володимирівна

У 2017 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія». Захистила магістерську роботу на тему «Влив потенційних геропротекторних фармацевтичних препаратів за умов їх комбінованого застосування на життєздатність експериментальних мишей», виконану на базі ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАНУ» під керівництвом зав. лабораторії відділу ендокринології к.б.н., с.н.с., Дубілей Т.О. і к.т.н., доцента кафедри біотехнології і мікробіології НУХТ Красінько В.О.

За представлену роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2015/2016 н.р. за напрямом «Біологічні науки» нагороджена дипломом за активну участь та оригінальність роботи.

Нині (березень 2017 р.) працює на посаді хіміка лабораторії хроматографічного контролю у відділі контролю якості на ПАТ «Фармак». 

Дарчик Вікторія Василівна

У 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія». Дипломний проект на тему «Дослідження впливу фулерену С60 на метаболічні показники та тривалість життя мишей лінії СВА/Са» виконала під керівництвом – к.т.н., доц. кафедри Красінько Вікторії Олегівни та за консультативної підтримки д.б.н, зав. лабораторією ендокринології Пішель Ірини Миколаївни та к.б.н. Дубілей Тетяни Олексіївни на базі Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.

З 2013 р. на третьому курсі почала займатися науковою діяльністю, яка висвітлена у дипломній роботі. А з 2014 р. почала  працювати в лабораторії ендокринології та патофізіології лаборантом І категорії на базі Інституту геронтології.

Нині (березень 2017 р.) працює в ПАТ «Фармак» на посаді хіміка лабораторії хроматографічного контролю відділу контролю якості департаменту контролю якості служби директора з якості.

Ведмідь Олена Сергіївна

У 2015 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Виробництво антибіотичного препарату Даунорубіцину для ін’єкцій» виконано під керівництвом к.т.н., доц. Воронцова О.О. 

Під час навчання на 5 курсі (вересень 2015 року) почала працювати фахівцем з реєстрації у відділі реєстрації ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

З квітня 2016 р. працює фахівцем з реєстрації в департаменті маркетингу експортних ринків ПАТ «Фармак».

Кістенюк Наталія Станіславівна

У 2015 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Починаючи з третього курсу, виконувала науково-дослідну роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України у відділі проблем інтерферону та імуномодуляторів. Упродовж навчання брала активну участь у вітчизняних на міжнародних конференціях, за результатами яких було опубліковано 5 статей та 11 тез у матеріалах конференцій.

За представлену роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з біологічних наук на базі Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича була нагороджена Дипломом ІІ ступеня.

Захистила дипломну роботу на тему «Противірусний ефект структурних аналогів тилорону на моделі герпетичної інфекції» під керівництвом к.б.н., доц. Скроцької О.І.

З квітня 2015 року працює майстром дільниці твердих лікарських засобів ПАТ «Фармак».

Події у світлинах

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: ПАТ «Фармак»