Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Фармацевтична фірма «Дарниця»

Бакалова Еліна Ервінівна

У 2021 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітньо-професійна програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Кваліфікаційну роботу на тему: «Кваліфікація, валідація як елементи системи якості при виробництві біофармацевтичних препаратів» виконала під керівництвом к.т.н, доц. Карлаша Ю.В.

Нині (лютий 2021 р.) працюю інженером валідаційної групи за напрямом кваліфікації приміщень, обладнання та систем ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

 Допомагають Вам знання та навички отримані під час навчання?

Для сучасної фармацевтичної компанії критично важливими є інноваційність і гнучкий підхід до виробничих процесів. Технології постійно вдосконалюються, їх необхідно відслідковувати та своєчасно впроваджувати, саме тому сьогодні надзвичайно цінуються спеціалісти, які прагнуть постійних покращень.

Диптан Людмила Леонідівна

У 2018 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Вплив бактеріального ліпополісахариду на імунну систему та тривалість життя Drosophila melanogaster» виконала під керівництвом –к.т.н., доц. Красінько В.О. та к.б.н. Дубілей Т.О. (с.н.с., завідувач лабораторії ендокринології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ).

Нині (березень 2018 р.) працює у ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» асистентом-спеціалістом відділу реєстрації та стандартизації.

 

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Науменко Дмитро Олександрович

У 2016 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом спеціаліста зі спеціальності «Промислова біотехнологія». Дипломний проект на тему «Виробництво ферментного препарату Фітаза» виконав під керівництвом д.т.н., проф. Кігель Н.Ф.

З липня 2016 року працює в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» на посаді техніка-технолога в цеху твердих лікарських засобів (ЦТЛЗ).

Чижова Оксана Олегівна

У 2016  році закінчила Національній Університет харчових технологій та отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Виробництво генно-інженерного інсуліну для ін’єкцій у картриджах» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Пенчука Ю.М.

Починаючи з 2016 року працює на посаді асистента спеціаліста з реєстрації на стандартизації ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

В чому полягає Ваша робота, чи легко з нею справлятись?

Моя робота пов’язана з дуже важливим етапом виробництва та реалізації лікарських засобів, а саме з процедурою реєстрації та перереєстрації лікарських засобів в Україні та в інших країнах. Ця процедура передбачає збір матеріалів реєстраційного досьє та супровід лікарського засобу на всіх етапах його експертизи. Від правильності поданої інформації з усіх відділів на виробництві, а також від правильності формування документів досьє залежить доля майбутнього лікарського засобу на фармацевтичному ринку.

Шамрай (Мор’єва) Олена Валеріївна

У 2017 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра за спеціальністі "Фармацевтична біотехнологія". Дипломну роботу на тему «Генетично модифіковані рослини як джерело біологічно активних речовин медичного призначення» виконала під керівництвом доц. Скроцької О.І.

Працювала (з 2016 р.) на посаді асистента-спеціаліста у відділі реєстрації і стандартизації (ВРіС) на ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Нині (квітень 2021 р.) - фахівець з реєстрації і стандартизації на ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Микитенко Ніна Сергіївна

У 2015 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломну роботу на тему «Вплив Ізатізону на апоптоз культур клітин К-562» виконала під керівництвом д.б.н., проф. кафедри БТМ Карпова О.В. та за конультативної підтримки Заїки Л.А. (к.б.н., с.н.с. Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ).

Шкотов Роман Олексійович

Навчався у Національному Університеті харчових технологій з 1996 року по 2006 роки, отримав наступні дипломи:

2001 рік - спеціаліста з виробництва біохімфармпрепаратів, дипломний проект виконав під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В. на тему: «Проект реконструкції цеху ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» по виробництву м’яких лікарських засобів, гель Левоміцитин-Дарниця»

2003 рік – магістр з біотехнології, магістерську роботу виконав під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В. на тему: «Оптимізація технологічного процесу отримання імуномодулятора»

2007 – 2009 році в Національному фармацевтичному університеті  та здобув освітню кваліфікацію – магістр з управління якістю, захистив магістерську роботу за темою «Розробка проекту модернізації складського комплексу з урахуванням вимог GMP/GDP на ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця».

З 2001 року працює в ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця». Розпочинав з посади інженера технолога цеху м’яких та твердих лікарських засобів, далі працював у відділі забезпечення - займався внутрішню логістикою, з 2005 року працює начальником відділу продаж.


Що Вам більш за все подобається у Вашому новому житті, вже не студентському?

Важко сказати відразу, скоріше за все, це незалежність та впевненість у майбутньому.

Ви знаходитесь тут: Фармацевтична фірма «Дарниця»