Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Науково-дослідні установи

Коваленко Олена Юріївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Вплив глікан-гліколіпідного комплексу мікробного походження на віруси рослин» виконала під керівництвом –к.т.н., доц. Красінько В.О. та к.б.н. Кириченко А.М. (с.н.с., завідувач лабораторії вірусів рослин «Інститут мікробіології та вірусології  ім. Д.К. Заболотного НАНУ).

Нині (лютий 2019 р.) працюю на посаді провідного інженера в Інституті мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ.

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

В моєму випадку робота дійсно «знайшла» мене сама. Ще на початку магістратури мені запропонували виконувати наукову роботу на базі Інституту мікробіології і вірусології у лабораторії вірусів рослин, де було вакантне місце провідного інженера.

Панфіленко Віра Олександрівна

У 2014 році закінчила кафедру біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій та здобула кваліфікацію магістр з біотехнології.

Місце роботи: ДП "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування" МОЗ України.

Посада: молодший науковий співробітник.

 

Чи не жалкуєте про обрану спеціальність?

Про обрану спеціальність не жалкую, оскільки вступала на кафедру біотехнології і мікробіології свідомо.

 

Як довго ви шукали роботу і чи складно було це зробити?

Студенти починають шукати роботу по спеціальності ще під час навчання на випускних курсах, оскільки мають величезний багаж знань, теоретичних і практичних навичок. І я була одніє з тих, хто ще під час навчання відправляв резюме на підприємства. Невдовзі я отримала пропозицію роботи - посаду мікробіолога, тож мені не довелося довго шукати роботу.

Дудченко Олександр Євгенович

Ще навчаючись в університеті почав свою наукову роботу у галузі біосенсорики. Дипломну роботу виконував під керівництвом проф. Карпова О.В. у Інституті молекулярної біології і генетики НАН України у лабораторії біомолекулярної електроніки. Вона була присвячена оптимізації кондуктометричного біосенсора для визначення мальтози.

У 2011 році, після закінчення НУХТ вступив до аспірантури Інституту високих технологій КНУ імені Шевченка. Протягом навчання в аспірантурі готував дисертаційну роботу на базі Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, який співпрацює з КНУ. У 2016 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і оптимізація кондуктометричного мультибіосенсора для визначення низки вуглеводів у харчових продуктах».

Олександре, скажіть, що Вам подобається у науковій роботі, якою Ви займаєтесь?

По-перше, це деякий ступінь свободи у виборі того, чим ти безпосередньо займаєшся, що не так часто зустрінеш у іншій діяльності. По-друге, так я можу реалізувати свій пізнавальний інтерес більш повноцінно, адже мене з дитинства захоплювала біологія. І, власне, цим я нині і займаюсь.

Романюк Євген Володимирович

У 2015 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом спеціаліста за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія». Дипломний проект на тему «Виробництво мазі на основі фузидової кислоти» виконав під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної Світлани Миколаївни.

Починаючи з жовтня 2014 р. (ще будучи студентом), працював на посаді техніка 2 категорії, а з серпня 2015 р. – інженером в Державній лабораторії з контролю якості лікарських засобів Інституту фармакології та токсикології НАМН України.

Шкотова Людмила Василівна

Закінчила УДУХТ (нині НУХТ) у 2001 році, отримала диплом спеціаліста з «Біотехнології».;

Дипломну роботу під керівництвом канд. тех. наук, доц. Решетняк Л.Р. на тему «Оптимізація роботи глюкозного амперометичного біосенсора на основі карбонового ультрамікроелектрода» виконала на базі лабораторії біомолекулярної електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

У 2001 вступила до аспірантури ІМБГ НАНУ без відриву від виробництва. В 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію. Пройшла шлях від інженера до старшого наукового співробітника.

У 2004 році була стипендіатом Національної академії наук України, у 2005 році – отримала премію за наукову публікацію з біотехнології серед молодих вчених ІМБіГ НАН України, у 2006 році – премію Національної академії наук України для молодих вчених, у 2007 році – премію за кращій результат винахідницької діяльності ІМБіГ НАН України, у 2008 року – була стипендіатом Президента України для молодих вчених, у 2009 році – була лауреатом премії Президента України для молодих вчених.

 

Що Вам більш за все подобається у Вашому новому житті, вже не студентському?

Можливість втілювати у життя нові цікаві ідеї та проекти.

Башкірова Анна Костянтинівна

Закінчила НУХТ у 2005 році, отримала диплом спеціаліста з «Промислової біотехнології».

Дипломний проект виконала під керівництвом проф. Пирог Т.П. на базі відділу «Біотехнології» Технологічного інституту молока та м’яса УААН (ТІММ, нині Інститут продовольчих ресурсів НААУ)

Того ж року почала працювати фахівцем, з 2008 року провідним фахівцем, а з 2011 року молодшим науковим співробітником у лабораторії технології м'ясних продуктів ТІММ. 2007 року вступила до заочної аспірантури при Технологічному інституті молока та м'яса, у цьому році планує захистити дисертацію.

 

Анна, скажіть, будь ласка, як Ви влаштувалися у ТІММ?

 

 Я проходила переддипломну практику у цьому інституті, мені сподобалось. Тут гарні та привітні люди, крім того науково-дослідні установи мають певний шарм, що дуже підкуповує. Можливо саме тому, після отримання диплому я вирішила, що хочу там працювати. Отримавши рекомендації від проф. Пирог Т.П. я попрямувала на співбесіду до директора ТІММ, і виявилося, що є вакантне місце у лабораторії технології м’ясних продуктів. Після співбесіди мене влаштували на роботу. 

Панасюк Ірина Володимирівна

У 2012 році закінчила Національній університет харчових технологій та отримала диплом магістра за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Науково-дослідну роботу на тему «Дослідження перебігу ферментативного процесу у м’ясній сировині під дією комплексного бактеріального препарату» виконувала під керівництвом д.б.н., с.н.с Кігель Наталії Федорівни на базі Інституту продовольчих ресурсів НААНУ. Під час виконання наукової роботи в університеті стала співавтором 2 статей та 3 тез доповідей.

Починаючи з травня 2012 року працювала на посаді фахівця з біотехнології, а з грудня 2012 року стала молодшим науковим співробітником відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів НААНУ.

 

Що Ви почали цінувати, закінчивши університет і почавши самостійне доросле життя?

 

Збережений в’язок з дорогими для себе людьми . Оцінку твоєї праці.

Андріяш Ганна Сергіївна

У 2005 році закінчила НУХТ та отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Промислова біотехнологія»

Дипломну роботу на тему «Дослідження фізіологічних властивостей фосфатмобілізуючого та азотфіксувального штамів – компонентів бактеріальних добрив» виконала на базі Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного під керівництвом проф. Пирог Т.П.

З 2005 року працювала в ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки» НАН України спочатку на посаді провідного інженера, з 2007 року займає посаду молодшого наукового співробітника. У науковому доробку близько 20 публікацій у вітчизняних та іноземних журналах, матеріалах міжнародних конференцій.

 

Як змінилося Ваше життя після закінчення університету?

 

Одразу після закінчення я влаштувалась на роботу за спеціальністю, і почалось зовсім нове життя  (більш відповідальне та зріле). 

Абдуліна Дарина Ренатівна

У 2006 році закінчила НУХТ та отримала диплом з відзнакою зі спеціальності «Промислова біотехнологія».

Дипломний проект «Дослідження формування та функціонування біоплівки на металі як чинника мікробної корозії» виконала на базі Інституту мікробіології і вірусології Д.К. ім. Заболотного НАНУ під керівництвом д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Починаючи з 2006 року працює на посаді провідного інженера в Інституті мікробіології і вірусології ім. Заболотного НАНУ. Закінчила навчання у заочній аспірантурі зі спеціальності «Мікробіологія», займається написанням дисертаційної роботи. У науковому доробку близько 20 публікацій у вітчизняних та іноземних журналах, матеріалах міжнародних конференцій.

 

Скажіть, будь-ласка, в чому полягає Ваша робота, чи легко з нею справлятись?

Наукова робота , то не вагони вантажити, наче нічого важкого, втім… існує своя специфіка, яка мені подобається. Дуже полюбляю експериментальну працю, різні експерименти, спостереження. Маю щоденну нагоду вдовольняти свою природничу цікавість.

Бондарук Оксана Миколаївна

У 2010 році закінчила НУХТ та отримала диплом за спеціальністю «Промислова біотехнологія», здобула кваліфікацію спеціаліста-біотехнолога.

Дипломний проект на тему «Мікробний полісахарид ксантан» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В.

Починаючи з 2010 року працює на посаді інженера в Інституті хімії високомолекулярних сполук. Планує поступати в аспірантуру за спеціальністю «Хімія високомолекулярних сполук».

 

Оксана Миколаївна, скажіть, будь ласка, яким чином змінилося Ваше життя після закінчення університету?

 

 Два роки працюю на посаді інженера в Інституті хімії високомолекулярних сполук. Вже здала кандидатський іспит по філософії. Буду ходити на курси, щоб здати кандидатський іспит з іноземної мови. Крім того треба буде скласти чотири екзамени по хімії високомолекулярних сполук. 

Плоднік Дмитро Петрович

У 2012 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія».

Починаючи з третього курсу займався науковою роботою на базі Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Є співавтором 7 публікацій.

Науково-дослідну роботу на тему «Вивчення впливу хімічних екзофакторів на функціонування геному проростків пшениці» виконував під керівництвом к.б.н., доц. Мартиненко О.І.

Наразі є аспірантом Інституту високих технологій КНУ ім. Т.Г. Шевченка (спеціальність «Молекулярна біологія»).

 

Дмитро Петрович, розкажіть, будь ласка, про місце Вашої роботи?

Завжди було цікаво побачити всю наукову кухню зсередини, зрозуміти весь механізм, бути безпосереднім учасником дослідження і відкриття чогось нового у певній галузі знань. Зараз я маю таку можливість (посміхається).

 

 Наукову роботу виконую на базі кафедри молекулярної біології та біофізики Інституту високих технологій КНУ. Займаюсь квантово-хімічним дослідженням причин виникнення мутацій у геномі про- та еукаріот.    
Ви знаходитесь тут: Науково-дослідні установи