Кафедра біотехнології і мікробіології - Національний університет харчових технологій

КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ І МІКРОБІОЛОГІЇ

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ, НУХТ Спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія»

«Київмедпрепарат» корпорації Артеріум

Шубіна Марина Ігорівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Технологія отримання наноемульсії вакцини проти гепатиту В» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Карлаша Ю.В.

Нині (лютий 2019 р.) працюю у ПАТ «Київмедпрепарат», корпорації «Артеріум» інженером з якості групи забезпечення якості.

 В чому полягає Ваша робота, чи легко з нею справлятись?

До моїх обов’язків входить оцінка протоколів партії/серії лікарських засобів, перевірка реєстраційного досьє на відповідність нормативно-технічної документації та формування чек-листа за результати експертизи.

Тішкова Тетяна Сергіївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»). Дипломну роботу на тему «Збагачення дріжджів мікронутрієнтами» виконала під керівництвом доц., к.т.н. Красінько Вікторії Олегівни.

Нині (лютий 2019 р.) працюю на посаді фахівця групи взаємодії з регуляторними органами ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Після закінчення І року магістратури, я розпочала пошук роботи по спеціальності. Після недовгих пошуків мені запропонували пройти співбесіду на посаду фахівця групи взаємодії з регуляторними органами ТОВ «АРТЕРІУМ ЛТД», за результатами якої мене і взяли на роботу.

Свинаренко Катерина Володимирівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Імуномодулятори на основі бактеріальних ліпополісахаридів» виконала під керівництвом доц., к.т.н. Слободян Ольги Петрівни.

З листопада 2017 р. і нині (лютий 2019 р.) працюю інженером-технологом Служби виробництва Департаменту виробничих операцій корпорації «Артеріум».

В чому полягає ваша робота чи легко ви з нею справляєтесь?

Робота інженера-технолога полягає у забезпеченні виробничих центрів Корпорації Стандартними робочими процедурами та Інструкціями в області виробництва готових лікарських засобів, підтримання їх в актуальному стані, внесення змін на підставі Актів змін та змін в зовнішній регламентуючій документації.

Покойовець Катерина Юріївна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Починаючи з третього курсу, виконувала на базі кафедри біотехнології і мікробіології науково-дослідну роботу. За результатами роботи опубліковано: стаття у фаховому виданні (Scopus), 12 статей у матеріалах міжнародних наукових конференцій, 2 патенти на корисну модель, 12 тези у збірниках міжнародних конференцій, 3 тези у збірниках Всеукраїнських конференцій. 

Робота була представлена на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за спеціальністю «Біотехнологія» була визнана найкращою і удостоєна Диплому І ступеня, а також за спеціальністю «Харчові технології» – Диплом ІІ ступеня.

Пилипонський Ігор Ігорович

У 2019 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Промислова біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Використання нанорозмірних частинок золота для покращення аналітичних характеристик ферментних біосенсорів» виконав під керівництвом д.т.н., доц. Стабнікова В.П. та к.б.н. Солдаткіна О.О. (с.н.с., лабораторії біомолекулярної електроніки «Інститут молекулярної біології та генетики» НАН України).

Нині (лютий 2019 р.) працюю у ПАТ «Київмедпрепарат» майстром цеху твердих форм готових лікарських засобів дільниці №1.

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Пошук роботи почав після захисту осінньої практики, коли мій особистий графік в більшій мірі звільнився від відвідування лекцій в університеті. Ідея працювати на заводі і виключно на ПАТ «Київмедпрепарат» з’явилася досить давно, адже не раз, завдяки свої кафедрі, відвідував з одногрупниками дане підприємство на екскурсії. А остаточно вирішив коли, навчаючись на бакалавраті, проходив тут практику.

Дехтяренко Альона Володимирівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Очищення води від ксенобіотиків ароматичної природи із залученням іммобілізованих бактерій роду Bacillus» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

З січня 2018 року і нині (лютий 2019 р.) працюю фахівцем з розвитку персоналу у Корпоративному університеті Корпорації «Артеріум».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Скоріш друге, ця робота знайшла мене і вже не відпускає :). На той момент (грудень 2017 р.), я вже встигла спробувати себе на виробництві однієї з вітчизняних фармацевтичних фірм і дуже швидко зрозуміла що то не моє.

Антонюк Світлана Борисівна

У 2019 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» (освітня програма «Фармацевтична біотехнологія»).

Дипломну роботу на тему «Отримання рекомбінантних білків як компонентів вакцин проти ВІЛ/СНІД» виконала під керівництвом к.т.н., доц. Воронцова О.О.

Нині (лютий 2019 р.) працюю молодшим фахівцем в цеху з виробництва твердих форм ГЛЗ на ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Скажіть, будь-ласка, як Ви знайшли роботу, або може вона «знайшла» Вас?

Основною метою даного працевлаштування було придбання досвіду та здобуття певних практичних вмінь та уявлень про реальні технологічні процеси. Наприкінці ж 5 курсу успішно пройшла співбесіду на ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум» на посаду молодшого фахівця (помічник майстра цеху). Роботу знайти не складно, складно знайти баланс між роботою та навчанням.

Буніна Тетяна Дмитрівна

У 2018 році закінчила Національний університет харчових технологій та отримала диплом бакалавра за напрямом «Біотехнологія». Дипломну роботу на тему «Біосинтез β-галактозидази Lactobacillus delbrueckii» виконала під керівництвом старшого викладача, к.т.н. Омельчука Є.О.

Нині (вересень 2018 р.) працюю на посаді інженера з якості у відділі контролю якості ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум», а також заочно навчаюсь у магістратурі НУХТ за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» (спеціалізація «Фармацевтична біотехнологія»).

Вороненко Андрій Анатолійович

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія».

Дипломний проект на тему «Інтенсифікація біосинтезу мікробного екзополісахариду етаполану на суміші меляси та соняшникової олії» виконав під керівництвом – д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Нині (вересень 2018 р.) працюю інженером-технологом технологічної лабораторії дослідного центру ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум», а також навчаюсь в НУХТ (вечірня форма) на І курсі аспірантури за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» для здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії.

Шелаков Андрій Ігорович

У 2018 році закінчив Національній університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія»..

Дипломний проект на тему «Інноваційні підходи у виробництві антимікробних препаратів на основі сідероміцинів» виконав під керівництвом – к.т.н., доц. Тетеріної С.М.

Нині працюю інженером-технологом технологічної лабораторії дослідного центру ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум».

Свинаренко Дмитро Вікторович

У 2018 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра зі спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» за спеціалізацією «Фармацевтична біотехнологія»..

Дипломну роботу на тему «Акарбоза мікробного походження як потенційний геропротектор» виконав під керівництвом к.т.н., доц. Красінько Вікторії Олегівни.

З листопада 2016 року і нині (березень 2018 р.) працюю фахівцем з навчання персоналу у підрозділі корпоративного університету департаменту управління персоналом та охорони праці в корпорації «Артеріум».

Як змінилось життя після закінчення університету?

Кардинальні зміни у моєму житті розпочалися ще під час навчання у магістратурі, оскільки набутих знань виявилось достатньо, щоб влаштуватись на роботу в один із фармацевтичних гігантів України – корпорацію «Артеріум», де я працюю нині. У мене найкращий колектив, тому моя робота приносить мені не лише матеріальне задоволення, а й моральне.

Кондратенко Андрій Валерійович

У 2017 році закінчив Національний університет харчових технологій та отримав диплом магістра за спеціальністю «Фармацевтична біотехнологія». Дипломну роботу на тему «Некультивовані мікроорганізми, як продуценти унікальних біологічно активних речовин» виконав під керівництвом проф. Карпова О.В.

Нині (березень 2017 р.) працює в HR-департаменті корпорації «Артеріум» на посаді інженера з організації праці.

Андрію, що змінилося у Вашому житті після закінчення університету?

Після закінчення університету, я, перш за все, осягнув, що повністю переходжу у доросле життя. Розумієте – це як закінчити школу, коли ти усвідомлюєш, що попереду в тебе новий, важкий шлях, за який ти самостійно будеш нести відповідальність. Робота, родина, клопоти. Усе це було непомітним у вирі студентського життя, а зараз розумієш, що повністю переходиш на «новий рівень». Мушу визнати, деяких пустощів, складнощів, веселощів та легкості студентського життя мені бракує.

Події у світлинах

 Посвята у студенти. Серпень 2019 р. 

 Випуск бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Захисти бакалаврів. Червень 2019 р. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології 2019 р. 

 85-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2019. 

 Випуск магістрів та бакалаврів. Березень 2019 

 Захисти магістрів та бакалаврів. Лютий 2019. 

 Посвята у студенти. Серпень 2018. 

 Фотоконкурс «Мій улюблений куточок НУХТ». 

 Випуск бакалаврів. Червень 2018 року. 

 Захисти бакалаврів та магістрів. Червень 2018 року. 

 Всеукраїнська олімпіада з Біотехнології. 2018 рік 

 84-а НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ. Квітень 2018.

 Випуск магістрів. Березень 2018

 Захисти бакалаврів та магістрів. Лютий 2018

 Вечір факультету. Листопад 2017

 День туризму 2017

 Посвята у студенти. Серпень 2017

 Випуск бакалаврів та спеціалістів. Червень 2017

 Захисти бакалаврів. Червень 2017

 ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології 2017. Фотозвіт

 83-я Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті». 

 Вечір факультету (присвячений 50-річчю започаткування інженерної біотехнологічної освіти в Україні). Листопад 2016

Посвята у студенти. Серпень 2016

Випуск бакалаврів і спеціалістів 2016

Захисти бакалаврів. Червень 2016

Олімпіада з біотехнології 2016. Фотозвіт

Вечір факультету. Листопад 2015

Посвята у студенти. Серпень 2015

Випуск 2015

Всеукраїнська олімпіада з біотехнології. Травень 2015

81 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів. Квітень 2015

Вечір факультету. Жовтень 2014

День туризму. Вересень 2014

Посвячення у студенти.
Серпень 2014


Ви знаходитесь тут: «Київмедпрепарат» корпорації Артеріум